facebook image

כמה זמן אחרי שימוע אפשר לפטר

מעסיקים רבים נדרשים לא אחת לתת מענה לשאלה כמה זמן אחרי שימוע אפשר לפטר את העובד? התשובה הקצרה היא שמומלץ שהשימוע יערך לפחות יומיים שלושה לפני מועד הפיטורים. זאת מכיוון שמטרתו של השימוע היא לקיים שיחה מקדימה לפיטורים. בשיחה זו כל צד יכול לשטוח את טיעוניו. על מנת לשקול כהלכה את הדברים ולאפשר לשני הצדדים לדון בהם בינם לבין עצמם, יש לספק מרווח של לפחות מספר ימים. בנוסף, כדאי לדעת שגם לפני השימוע יש לתת לעובד הודעה בכתב מספר ימים לפני קיומו. זאת על מנת לספק לעובד את הזמן הדרוש על מנת להתכונן כהלכה לדיון. במאמר זה נרחיב אודות מושג השימוע ונדבר על משמעויותיו עבור עובדים ועבור מעסיקים.

כמה זמן אחרי שימוע אפשר לפטר עובדים

לשאלה כמה זמן אחרי שימוע אפשר לפטר עובדים אין תשובה חד משמעית. חשוב להבין שאין כלל כתוב וסדור בעניין זה. ברמת העיקרון אין מניעה לפטר את העובד באותו יום בו נערך השימוע, אך מאוד לא מקובל לעשות כן. זאת מכיוון שכאמור, שימוע הוא למעשה שיחת בירור שמטרתה לאפשר לשני הצדדים לשטוח את טיעוניהם בצורה מסודרת. לאחר מכן, גם המעסיק וגם המועסק צריכים לשקול את צעדיהם ולהחליט על המשך דרכם. צריך לזכור ששימוע איננו הקדמה לפיטורים אלא דיון שמטרתו לשקול ולחשוב האם הפיטורים אכן מוצדקים עבור שני הצדדים. משום כך, מקובל לפטר עובדים רק יומיים או שלושה לאחר השימוע.

מהו שימוע ומדוע חשוב לערוך שימוע לפני פיטורים

כאמור, שימוע לפני פיטורים הינו שיחה בין העובד למעסיק שמטרתה לאפשר לשני הצדדים לשטוח את טיעוניהם ולהבהיר את עמדותיהם. מעבר לחשיבותו של השימוע עבור שני הצדדים המעורבים, חלה גם חובה חוקית לערוך הליך זה לפני פיטורים. עובד שפוטר ללא שימוע ראשי לתבוע את מעסיקו בבית הדין לעבודה. החוק מגדיר שמעסיק אינו רשאי לפטר עובד באופן שרירותי, לפני שהוסברו לו הנסיבות האמיתיות לסיום העסקתו. הסיבות לסיום העסקה יכולות להיות קיצוצים, אי שביעות רצון כללית מהעובד או שינויים במבנה הארגוני.

מה צריכה לכלול שיחת שימוע

שיחת שימוע הינה פרוצדורה מנהלתית שצריכה להיערך בכפוף למספר כללים:

  1. יש להעביר לעובד הודעה כתובה אודות הכוונה לערוך לו שימוע בפרק זמן סביר לפני מועד השימוע.
  2. המעסיק חייב להציג לעובד את הנימוקים לסיום ההעסקה עוד לפני השימוע. אם הנימוקים והטיעונים מעוגנים במסמכים, יש לאפשר לעובד לעיין בהם לפני השימוע.
  3. יש לאפשר לעובד לשטוח את טיעוניו בהקשר של הנושאים שהועלו בשימוע. על המעסיק להקשיב ולשקול את טיעוני העובד בכובד הראש הראוי.
  4. עובד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין בשימוע אם הוא מעוניין בכך.
  5. בתום השימוע יש להעביר לעובד תשובה ברורה לגבי ההחלטה שהתקבלה.

איך נכון ליישב מחלוקות בהקשר של שימוע

כאמור, לשאלה כמה זמן אחרי שימוע אפשר לפטר אין תשובה חותכת. משום כך, סכסוכי עבודה ומחלוקות סביב הליך השימוע נפוצים למדי בארגונים רבים. לעיתים ניתן להגיע לפתרון מוסכם בתוך הארגון, אולם לא פעם הדברים מסתבכים ומתגלגלים לבית הדין לעבודה. משום כך, על מנת להימנע מטעויות מצערות ועוגמת נפש, מומלץ להיעזר בשירותיו של משרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום של דיני עבודה. משרד עורכי הדין של אורנה שמריהו מתמחה בדיוק בתחום זה. המשרד מספק ללקוחותיו שירותים משפטיים מגוונים, לרבות בתחום של טיפול בסכסוכי עבודה. לעורכת הדין אורנה שמריהו ניסיון עשיר בטיפול בתיקים הקשורים לסכסוכי עבודה. אז אם חיפשתם עורכת דין מנוסה ומקצועית בתחום של דיני עבודה הגעתם למקום הנכון. אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר עוד היום ונשמח לעמוד לרשותכם.

שיתוף:
דילוג לתוכן