facebook image

זכויות העובד הזר – מה חשוב לדעת

גם העובד הזר, בדומה לכל עובד שכיר במדינת ישראל, זכאי לקבל זכויות סוציאליות ותנאי העסקה הוגנים. האם מגיעה לו חופשה שנתית? כיצד מופרשים לו דמי כיס משכרו החודשי? כיצד מחושבים דמי ההבראה שמגיעים לו? התשובות לשאלות הללו ומידע חיוני נוסף על זכויות העובד הזר במאמר שלפניכם.

שכרן של העובד הזר

על שכרו ההתחלתי של העובד הזר להיות שווה לשכר המינימום שמוגדר לעובד במשק הישראלי. ממנו ניתן לנכות דמי כיס שבועיים, שעומדים במרבית המקרים על 100 ש"ח, יחד עם הוצאות נוספות בהתאם לתקנות שנקבעו בחוק.

ימי חופשה של עובד זר

ככל שהוותק של העובד הזר עולה, כך מגיעים לו יותר ימי חופשה. מידי שנה במשך 5 השנים הראשונות מגיעים לעובד הזר 16 ימי חופשה. אם הוא בוחר לפדות אותם בכסף, הוא רשאי לקבל שכר בעבור 14 ימים בלבד. החל מהשנה השישית, הוא זכאי לקבל 18 ימים, בשנה השביעית 21 ימים, והחל מהשנה השמינית הוא זכאי לקבל מידי שנה 21 ימי חופשה בתשלום.

העובד הזר חושב על הזכויות שלו בזמן העבודה

דמי הבראה לעובד זר

חישוב דמי ההבראה של העובד הזר נעשה על פי תעריף של 378 ש"ח לכל יום הבראה. כמות ימי ההבראה שמגיעה לו מידי שנה מחושבת בהתאם לוותק שהוא צבר.

  • עם השלמת שנת עבודה העובד הזר זכאי לקבל 5 ימי הבראה מידי שנה.
  • בשנה השנייה והשלישית העובד הזר זכאי לקבל 6 ימי הבראה מידי שנה.
  • בשנה הרביעית עד העשירית העובד הזר זכאי לקבל 7 ימי הבראה מידי שנה.
  • בשנה ה- 11 עד השנה ה- 15 העובד הזר זכאי לקבל 8 ימי הבראה מידי שנה.
  • בשנה ה- 16 עד השנה ה- 19 זכאי העובד הזר לקבל 9 ימי הבראה בשנה.
  • מהשנה ה- 20 ואילך זכאי העובד הזר לקבל 10 ימי הבראה מידי שנה.

ימי מחלה

בדומה לכל עובד במדינת ישראל, גם העובד הזר זכאי לקבל מידי חודש יום וחצי מחלה, ובאפשרותו לצבור 90 ימי מחלה סך הכל. את השכר בגין ימי המחלה הוא רשאי לקבל החל מהיום השני (50% משכר עבודתו היומי), וכך גם לגבי היום השלישי לחופשת המחלה. החל מהיום הרביעי, הוא זכאי לקבל שכר מלא עבור ימי המחלה.

כל זכויות העובד, העוסקים בדמי מחלה בגין מחלה של ילד, הורה, בן זוג ובדיקות רפואיות, שדורשים את היעדרותו של העובד הזר, מגיעות לו בדיוק כשם שהן מגיעות לכל עובד שכיר במשק הישראלי, ובהתאם לימי המחלה שהוא צבר.

יום מנוחה שבועי

יום מנוחה שבועי מוגדר כ- 25 שעות רצופות, שהוגדרו מראש, ובמהלכן פטור העובד הזר מכל מטלה, עבודה או מחויבות, ובמהלכן הוא רשאי לשהות בכל מקום שירצה, כולל בית המטופל. לרשותו של העובד הזר האפשרות לבחור האם לעבוד ביום המנוחה. במידה והוא בוחר לעבוד במהלך יום המנוחה, הוא זכאי לקבל עבורו תשלום.

עבור יום המנוחה זכאי העובד הזר לקבל שכר, שעומד על 150% משכרו היומי.

ימי חג

בהתאם לדתו של העובד הזר יש לקבוע מראש 9 ימי חג, בהם הוא זכאי לחופשה בתשלום. במידה ובחר לעבוד בימים אלו, הוא זכאי לתשלום, שעומד על 150% משכרו היומי.

ביטוחים

זכויות העובד הזר כוללות גם ביטוחים. על המעסיק חלה החובה להסדיר את הביטוח הרפואי של העובד הזר. כמו כן, הוא מחויב להפריש 2% ממשכורתו לביטוח לאומי. בנוסף, החל מהחודש השישי להעסקתו, זכאי העובד הזר להפרשות לקרן פנסיה, שישולמו גם במקרה של התפטרות, כולל פיצויי פיטורים.

סיום יחסי עובד מעביד

עובד זר זכאי לקבל הודעה מוקדמת בכתב לפני פיטורים בדומה לכל עובד במשק הישראלי. לפני הודעת הפיטורים המעסיק מחויב לקיים שימוע לעובד, שבו יוצגו הנימוקים לפיטוריו, ותינתן לו ההזדמנות להשמיע את טענותיו.

ייצוג משפטי ושמירה על זכויות העובד הזר

בישראל כמות הולכת וגדלה של עובדים זרים, מה שהוליד התמחות חדשה בקרב עורכי הדין העוסקים בדיני עבודה. למשרדנו ניסיון רב בייצוג ובייעוץ לעובדים זרים מענף הבנייה, מענף הסיעוד ומתחומי תעסוקה נוספים.

חוששים שנפגעו זכויותיכם? צרו עמנו קשר, ונשמח לעמוד לשירותכם, כדי שתקבלו את מה שמגיע לכם במהרה ובבטחה.

5 / 5. 1

שיתוף:
דילוג לתוכן