facebook image

כל הדברים שצריכים לדעת לפני שמעסיקים אישה בהריון

בתור מעסיקים, אחד הדברים החשובים ביותר שאתם צריכים לדעת אלו הזכויות שיש לעובדים שלכם, כל עובד במצבו שלו. פגיעה בזכויות העובדים, גם אם שלא במתכוון, יכולה לחשוף אתכם לתביעות שונות, מה שיכול לא רק לפגוע בכם כלכלית אלא גם להעיב על השם שלכם. אנחנו כאן עם כל המידע שחשוב שתדעו לפני שאתם מעסיקים אישה בהריון.

האם עובדת בהיריון חייבת להצהיר על כך שהיא בהריון?

הדבר הראשון שחשוב לדעת הוא שעובדת לא חייבת להצהיר בראיון עבודה על כך שהיא בהריון. יתר על כן, גם למעסיק העובדת לא מחויבת להודיע, ורק כאשר היא בחודש החמישי להריונה היא מחויבת לעדכן אותו על כך. בתור מעסיקים, אתם רשאים לדרוש אישור רפואי שיהווה אסמכתא לכך שהעובדת שלכם אכן נמצאת בהיריון.  

מה בנוגע להיעדרות בתקופת היריון?

לאור העובדה שבתקופת היריון האישה זקוקה למגוון רב של בדיקות, היא זכאית לשעות מסוימות שבהן היא יכולה לצאת לבדיקות הללו, על אף שההיעדרות היא על חשבון העבודה. מכסת השעות שמוקצית לכל אישה תלויה במספר השעות השבועיות שהיא עובדת.

האם מותר למעסיק לשנות את תנאי העובדת?

מתוך רצון למנוע פגיעה בעובדות שנמצאות בהיריון, החוק אוסר על מעביד לשנות את תנאיה של העובדת במהלך תקופת היריון, למעט אם מדובר בשינוי כללי כפי שמפורט בחוק. ככלל, כל שינוי או פגיעה בעובדת בשל היותה בהיריון הוא אסור, והחוק רואה אותו כבטל. 

פיטורי אישה בהריון

למעסיק אין זכות לפטר עובדת שנמצאת בהיריון, וגם אם היא פוטרה הפיטורים שלה נחשבים בטלים. כדי לפטר עובדת בזמן היריון במקרים חריגים יש צורך באישור מזרוע העבודה, וכל עוד לא התקבל אישור כזה הפיטורים לא חלים. החוק הזה תקף בתנאי שהעובדת נמצאת תחת המעביד הנוכחי תקופה של לפחות חצי שנה. 

שעות נוספות/מנוחה

כדי להעסיק אישה בהיריון בשעות ובימים שמוגדרים כמנוחה, או כדי לדרוש ממנה לעבוד שעות נוספות, המעסיק חייב לקבל אישור רפואי מרופא על כך שהאישה יכולה לעבור בשעות הללו על אף שהיא בהיריון. 

מה בנוגע לחופשת לידה?

מלבד תקופת ההיריון, הכללים הללו תקפים גם לחופשת הלידה של העובדת וגם לזמן של חודשיים לאחריה. במהלך התקופה הזו אסור לפטר את העובדת או לשלוח לה מכתב פיטורים, וכמובן שלא ניתן להרע את התנאים שבהן היא מעוסקת. יתר על כן, אם העובדת בחרה להאריך את חופשת הלידה שלה לחל"ת, הכללים הללו עדיין נמצאים בתוקף והמעביד מחויב להן.

מה קורה במידה ומעסיק מפר כללים אלו?

הפרה של הכללים הללו בידי מעסיק חושפת אותו לתביעה כמובן, שהפיצוי המוגדר בחוק על העבירות הללו הוא גבוה במיוחד. בתור מעסיקים חשוב להקפיד על שקיפות באופן כללי, ובמיוחד אם העובדת שלכם  בהיריון.

לסיכום

לנשים בהיריון יש זכויות מסוימות במקום העבודה, שאתם בתור מעסיקים חייבים להכיר. ההיכרות עם הזכויות הללו חיונית כדי שתדעו מאלו דברים להימנע ביחס לעובדות שלכם, וכך לא להגיע להליכים משפטיים. 

שיתוף:
דילוג לתוכן