facebook image

תביעה לדמי פגיעה

תאונות עבודה הן אירועים מצערים שעלולים להתרחש בכל מקום עבודה. כאשר עובד נפגע במהלך עבודתו, הוא זכאי לקבל פיצוי בדמות דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. תביעה לדמי פגיעה היא הליך חשוב שמאפשר לעובד הנפגע לקבל את הזכויות המגיעות לו ולהתמודד עם ההשלכות הכלכליות והבריאותיות של הפגיעה.

מתי זכאים לדמי פגיעה

על מנת להיות זכאי לדמי פגיעה, יש לעמוד במספר תנאים:

  1. הפגיעה צריכה להתרחש תוך כדי ועקב העבודה.
  2. יש להודיע למעסיק על הפגיעה מיד לאחר התרחשותה.
  3. יש להגיש תביעה לדמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי תוך 12 חודשים מיום הפגיעה.

חשוב לציין כי תביעה זו אינה תלויה באשמת המעסיק או העובד. גם אם הפגיעה נגרמה כתוצאה מרשלנות של העובד עצמו, הוא עדיין זכאי לדמי פגיעה. יחד עם זאת, אם הפגיעה נגרמה בזדון על ידי העובד, הוא לא יהיה זכאי לקבל את התשלום.

כיצד מחושבים דמי הפגיעה

גובה דמי הפגיעה מחושב על בסיס שכרו של העובד ב-3 החודשים שקדמו לחודש שבו אירעה הפגיעה. אם העובד לא עבד באופן רציף בתקופה זו, הבסיס לחישוב יהיה שכרו הממוצע של העובד ב-12 החודשים שקדמו לחודש הפגיעה. דמי הפגיעה משולמים בשיעור של 75% מהשכר הקובע לאחר 2 ימי המתנה.
יש לקחת בחשבון כי תביעה לדמי פגיעה יכולה להיות מורכבת, במיוחד כאשר מדובר בפגיעות ארוכות טווח או בעלות השלכות בריאותיות משמעותיות. במקרים אלה, ייתכן שהעובד יצטרך להגיש מסמכים רפואיים נוספים ולעבור בדיקות על מנת לקבוע את היקף הפגיעה ואת משך הזכאות לדמי פגיעה.

תביעה לדמי פגיעה

איך מגישים תביעה לדמי פגיעה

הגשת תביעה לדמי פגיעה כרוכה במילוי טופס "תביעה לתשלום דמי פגיעה" (בל/211) והגשתו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של העובד. יש לצרף לטופס את האישורים הרפואיים הרלוונטיים ואת אישור המעסיק על הפגיעה.
לאחר הגשת התביעה, המוסד לביטוח לאומי יבדוק את הבקשה ויחליט אם לאשר או לדחות אותה. אם התביעה מאושרת, העובד יקבל את דמי הפגיעה החל מהיום ה-13 של אי הכושר לעבודה. במקרה של דחייה, ניתן להגיש השגה על ההחלטה.

שיקום מקצועי

במקרים של פגיעות חמורות שמונעות מהעובד לחזור לעבודתו הקודמת, התביעה יכולה לכלול גם בקשה לשיקום מקצועי. שיקום מקצועי כולל הכשרה לעבודה חלופית והתאמת סביבת העבודה ליכולות העובד לאחר הפגיעה.
הזכאות לשיקום מקצועי נקבעת על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. הוועדה בוחנת את מצבו הרפואי של העובד, את יכולותיו התעסוקתיות ואת סיכויי השיקום שלו. אם העובד נמצא זכאי, הביטוח הלאומי יממן את ההכשרה המקצועית ויסייע במציאת עבודה מתאימה.

מדוע מומלץ להיעזר בעורך דין

במקרים של תביעה לדמי פגיעה, יש יתרונות משמעותיים בסיוע שך עורך דין המתמחה בתחום. הנה הם:
עורך דין דיני עבודה מכיר את החוק ואת ההליכים הנדרשים ויכול לוודא שהתביעה מוגשת באופן תקין ובמועד.
עורך דין בתחום זה יכול לסייע בהשגת המסמכים הרפואיים הדרושים ובהוכחת הקשר בין הפגיעה לעבודה.
במקרים מורכבים או במקרה של דחיית התביעה, עורך דין יכול לייצג את העובד מול המוסד לביטוח לאומי ולפעול למיצוי זכויותיו.
עורך דין יכול לספק ייעוץ וליווי לאורך כל התהליך, להפחית את רמת הלחץ והחששות של העובד ולאפשר לו להתמקד בהחלמה ובשיקום.
לכן, במקרים של תביעה לדמי פגיעה, פנייה לעורך דין יכולה להיות החלטה חכמה שיכולה לשפר משמעותית את סיכויי הצלחת התביעה ואת השגת הפיצוי המגיע.

0 / 5. 0

שיתוף:
דילוג לתוכן