facebook image

איך לערוך שימוע ולנסח שימוע בכתב?

אם זומנתם להליך של שימוע, דעו שמדובר על הליך שבמסגרתו יש לכם העובדים את הזכות להשמיע את הטענות שלכם וזאת בטרם תתקבל החלטה לגבי המשך העסקתכם במקום העבודה.

בשנים האחרונות, ניתן לראות שחלה גם חובה לבצע את השימוע, כאשר מדובר במקרים בהם הוכחה פגיעה בתנאי העסקה של העובד, מקרים בהם יש צורך לנייד את העובד מתפקיד אחד לאחר וכו'.

לאילו דגשים רצוי להתייחס כאשר יש שימוע?

ראשית יש לבדוק את מועד השימוע. הכוונה היא שמדובר על שלב אחד לפני קבלת החלטה סופית הקשורה לפיטורי העובד. שנית, יש להכין מכתב שימוע לעובד בצורה מסודרת. המכתב יכלול את מטרת הזימון וכמו כן יפורטו בו נימוקים וסיבות שבגינם המעסיק מעוניין לפטר את העובד או לפגוע בתנאי העסקתו.

כמו כן, חשוב לציין בפני העובד, שיש לו את הזכות המלאה להעביר טיעונים וראיות בכתב למעסיק. מעבר לכך, העובד רשאי להביא איתו לשיחת השימוע את נציג ועד העובדים של מקום העבודה או איש/אשת מקצוע המתמחים בתחום כמו, עו"ד דיני עבודה אורנה שמריהו.

מועד מסירת הזמנה להליך שימוע ושימוע בכתב

על מנת שהליך שימוע בכתב יבוצע בצורה הנכונה ביותר עם מינימום פגיעה בעובד, על המעסיק למסור לו הזמנה לשימוע תוך זמן סביר. כך העובד יוכל גם הוא להכין מבעוד מועד את הטענות שלו כנגד הנימוקים שהוצגו בהזמנה לשימוע.

מה קורה במצב בו העובד אינו מעוניין בהליך שימוע?

במידה ואינו מעוניין או שלא הגיע לשימוע עצמו (מבלי שתהיה סיבה או נימוק), אז העובד מוותר לגמרי על הזכות לשימוע בעל פה או שימוע בכתב. למען הסדר הטוב, יש לציין זאת בפרוטוקול וכמו כן לקבוע שההחלטה התקבלה על בסיס הנתונים שהיו למעסיק וכמו כן למי שהיה שותף להחלטות שלו.

מהו שימוע בכתב?

בגדול, קיימים שני סוגים של שימועים – שימוע בעל פה ושימוע בכתב. במידה והעובד בוחר בשימוע בכתב, הוא יצטרך לכתוב את טענותיו במכתב מסודר ולהגיש אותו למעסיק. בגדול, ההמלצה היא דווקא לבחור בשימוע בעל פה, כי אז ניתנת האופציה להשמיע את הטענות בעל פה.

איך מתנהל הליך השימוע?

כפי שהוזכר לעיל, העובד יגיע להליך עם נציג מטעמו. הוא ישמיע את טענותיו. המעסיק לא רשאי לקבל החלטות במהלך הליך השימוע או בפני העובד ומדוע? כי במידה והעובד ישמיע טיעונים משכנעים וטובים, יכול להיות שדעתו של המעסיק תשתנה ובהתאם לכך העובד לא יפוטר.

עריכת פרוטוקול של ישיבת השימוע והחלטה סופית

היתרון בעריכת פרוטוקול הוא שיש תיעוד לטענות של כל הצדדים – גם של העובד וגם של המעסיק. בסיום ישיבת השימוע, עותק מן הפרוטוקול יינתן לעובד. במידה והוחלט על פיטורים, יש להוציא לעובד מכתב פיטורים.

בזכות מכתב הפיטורים, העובד יהיה זכאי למימוש זכויותיו הן בתקופת האבטלה והן כאשר ימצא עבודה חדשה.

במידה וקיבלתם מכתב פיטורים מבלי שהמעסיק ערך לכם שימוע מסדור כחוק, קראו את המאמר שנקרא – מכתב פיטורים ללא שימוע.

שיתוף:
דילוג לתוכן