facebook image

דיני עבודה

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

דיני עבודה הינו תחום המשפטי השייך למשפט האזרחי. דיני עבודה מאוגדים תחת חוקי מדינת ישראל, אשר מטרתו להסדיר את מערכת היחסים בין העובד לבין מקום עבודה ומעסיקו. התחומים העיקריים בהם עוסקים דיני עבודה, הינם, הסדרת מערכת היחסים שבין העובד לבין המעסיק במסגרת של זכויות העובד במקום עבודתו והסדרת מערכת היחסים שבין ארגון עובדים, או ועד עובדים, לבין המעסיק.

חשוב לציין שברוב המקרים והסוגיית בדיני עבודה בין עובדים ומעסיקים כדאי להתייעץ ולשכור את שירותיו של עורך דין דיני עבודה.

דיני עבודה בעולם התעסוקה
דיני עבודה בעולם התעסוקה, צילום: שאטרסטוק

עיקרי דיני עבודה

עיקרי דיני עבודה עוסקים בזכויות של העובד במקום עבודתו, והם מאוגנים בחוקי מדינת ישראל, בהרחבות חוקתיות, בהסכמים קיבוציים, צווים ותקנות שונות.

חוקי המגן של דיני עבודה קובעים את הזכויות הסוציאליות והתנאים המינימליים להם העובד זכאי במסגרת עבודתו, החל משכר המינימום, שעות עבודה מוסדרות, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, גיל עבודה מינימלי, שימוע לפני פיטורין, פיצויי פיטורין, אפלייה, חוקי מגינים על נשים הרות במקום עבודתן, הטרדה מינית, הרעת תנאי העבודה ועוד.

ההגבלות המוטלות על המעסיק במסגרת דיני עבודה נועדו לשמור על בריאותו ורווחתו של העובד, ולמנוע מיקרים של ניצול והטלת סמכויות וסנקציות שלא כחוק.

דיני עבודה הינם שורה של חוקים, תקנות והסדרים אשר מחייבים את כל המעסקים באשר הם, ואף מעסיק לא יכול להתעלם מהם או שלא לנהוג לפיהם. כמו כן, לעובדים, אין כל אפשרות לוותר על חוקים אלו, גם לא בעד פיצויים כספיים או טובות הנאה. זכויות אלו של העובד, מתוקף דיני עבודה, מגינות על העובד במקום עבודתו, ומאפשרות לו ביטחון כלכלי ורווחה בריאותית.

יחסי עובד מעביד

הבסיס של מערכת היחסים שבין עובד למעביד הינה באמצעות חוזה הנחתם בין השניים. חוזה עבודה אישי הינה ההתחייבות של העובד אל מקום עבודתו, והתחייבות המעביד לשלם בעבור עבודה זו, כלומר, הגדרה של מערכת הגומלין של העובד והמעסיק. מעבר להסכם חוזה העבודה האישי, חלים על שני הצדדים כל חוקי ותקנות דיני העבודה, ההסכמים הקיבוציים, באם קיימים וצווי ההרחבה.

זכויות עובדים ודיני עבודה
זכויות עובדים ודיני עבודה, צילום: שאטרסטוק

בית הדין לעבודה

תחום העבודה במדינת ישראל הינו תחום חשוב, ולכן, כל המיקרים הקשורים לתחום דיני עבודה, נידונים במסגרת בית הדין לעבודה, אשר מתמחה בעיסוק זה.

דיני עבודה הינם בעלי חשיבות רבה, בעיקר, מתוך הצורך של המערכת המשפטית והחוקתית לדאוג לרווחתו של העובד אל מול מעסיקו. במדינת ישראל ישנם שני סוגים של בתי דין לעבודה: בתי הדין האזוריים לעבודה, בית הדין הארצי לעבודה. בתי דין האזורים, הינם הערכאה הראשונה, אשר עליה ניתן לערער במקרה הצורך בבתי הדין הארצי לעבודה.

בבית הדין האזורי ההרכב מונה שופט ושני נציגי ציבור, האחד מסקטור העובדים והשני מסקטור המעבידים, כאשר, כמובן, לאף אחד מן הצדדים אין יד או קשר לתיק הנדון.

בבתי הדין הארצי יושבים שלושה שופטים, וכן שני נציגי ציבור משני הסקטורים השונים של מקומות עבודה. בית הדין הארצי דן במיקרים של סכסוכי עבודה במשק, וכן משמש כערכאה שנייה במקרים של ערעורים על החלטות בפסקי דין של בתי הדין האזוריים.

על אף העובדה כי דיני עבודה באים על מנת להגן על העובד במקום עבודתו, מבחינת תנאי העבודה והרווחה הסוציאלית, ישנם מיקרים, ובעיקר כאשר מגיעים למצבים בהם המעסיק עבר על החוק, או לא קיים את תנאי חוזה העבודה, או לא שומר על יחסי עובד מעביד.

במצב כזה יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה, על מנת שתוכלו לזכות באותם פיצויים המגיעים לכם מתוקף חוק. חשוב לדעת, כי למרות שהמדינה מגינה עליכם מבחינת חוקי ודיני עבודה, יש צורך בייעוץ וליווי משפטי מקצועי ומהימן.

4.9 / 5. 84

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן