facebook image

רוצים לפטר עובד? כמה זמן אחרי שימוע אפשר לפטר

השאלה כמה זמן אחרי שימוע אפשר לפטר עובד טורדת את מנוחתם של מעסיקים רבים. אין לכך תשובה חד משמעית וחותכת, אך התשובה הטובה ביותר תהיה שמומלץ לערוך את השימוע לפחות יומיים או שלושה לפני מועד הפיטורים. הסיבה לכך היא שבניגוד למה שמקובל לחשוב, שימוע הוא לא הליך מקדים שמשמעו פיטורים וודאיים. מדובר בשיחה שמטרתה לאפשר לשני הצדדים, המעסיק והעובד, לשטוח את טיעוניהם והשגותיהם בקשר לפיטורים בצורה מסודרת. ייתכן בהחלט שבמהלך שיחת השימוע יעלה העובד טיעונים משכנעים שיגרמו לכם לשנות את דעתכם לגביו. פרק זמן של יומיים יאפשר לכם לשקול, לראות את התמונה המלאה ורק אז להחליט לגבי פיטורים.

מדוע לא מומלץ לפטר עובד מיידית לאחר שימוע

מבחינת החוק, אין מניעה לפטר עובד באותו היום בו נערך השימוע, אולם מומלץ שלא לעשות כך. כאמור, מטרת השימוע היא לאפשר לעובד ולמעסיק לשטוח את טיעוניהם בצורה מסודרת. פיטורים מיידיים לאחר השימוע יעידו בפני העובד על כך שלא לקחתם את טיעוניו ברצינות, לא חשבתם עליהם לעומק ולא נתתם את דעתכם על כל המשתמע מהם. בנוסף, לאחר השימוע, סביר להניח שגם אתם כמעסיקים תרצו לשקול את צעדיכם. ייתכן שאחרי שמיעת טיעוניו של העובד, הפיטורים ייראו לכם פחות מוצדקים משחשבתם תחילה. פרק זמן של מספר ימים יאפשר לכם לשקול ברצינות את הדברים ולהחליט החלטה מושכלת ולא אימפולסיבית.

מדוע חלה חובה חוקית לערוך שימוע לפני פיטורים

פיטורים ללא שימוע הינם עבירה שבגינה ניתן לתבוע פיצויים מהמעסיק בבית הדין לעבודה. זאת ועוד, בעת פיטורים ללא שימוע ניתן אף לדרוש מהמעסיק לבטל את הפיטורים לאלתר. לפני הפיטורים חובה לספק לעובד מכתב שימוע, אשר במסגרתו יפורטו בכתב הסיבות בגינן מעוניין המעסיק לפטר את העובד. הסיבה לכך שחלה חובה חוקית לערוך שימוע לפני פיטורים היא העיקרון שיש לאפשר לכל עובד הזדמנות נאותה להשמיע את טיעוניו כנגד ההצדקה לפטרו. בנוסף, כדאי לדעת שזכות השימוע שמורה לעובד גם במקרים שבהם חל שינוי כלשהו בתנאי ההעסקה כגון שינוי היקף המשרה, הפחתת שכר וכיוצא בזה.

מה צריך להיות כלול בתהליך השימוע

  • מסירת הודעה בכתב – על המעסיק לספק הודעה לעובד בכתב לגבי מועד השימוע ונימוקי הפיטורים העתידיים.
  • מסירת ההודעה תוך פרק זמן סביר לפני השימוע – על המעסיק למסור את ההודעה לעובד תוך פרק זמן סביר שיאפשר לו לעיין במידע ולחשוב על טיעוני נגד.
  • הקשבה הדדית של שני הצדדים לטיעונים – שני הצדדים המעורבים צריכים לתת את הדעת לטיעוני הצד השני ולשקול את צעדיהם בהתאם.
  • תיעוד השיחה בפרוטוקול – המעסיק נדרש לתעד את ההליך בפרוטוקול, לרבות את טיעוני העובד.
  • מסירת הודעה לעובד על ההחלטה – המעסיק מחויב למסור הודעה לעובד על החלטתו לאחר השימוע תוך פרק זמן סביר.
  • ייצוג על ידי עורך דין או נציג אחר – לעובד שמורה הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין או נציג אחר כגון בן משפחה או נציג של ועד העובדים.

מדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין

הליך השימוע הוא הליך שיש לבצעו כהלכה ובהתאם להוראות הדין. חריגה מהוראות אלו עלולה לעלות למעסיק בתביעה של העובד בבית הדין לעבודה. משום כך מומלץ להתייעץ עם עורך דין המומחה לדיני עבודה בנושא זה. משרדה של עורכת הדין אורנה שמריהו מתמחה בתחום של דיני עבודה. לעורכת הדין שמריהו ניסיון של למעלה מעשרים שנה בייצוג של עובדים ומעסיקים במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי. אז אם חיפשתם עורכת דין מומחית ומנוסה בתחום של דיני עבודה הגעתם למקום הנכון. פנו למשרדנו עוד היום ונשמח לעמוד לשירותכם.

שיתוף:
דילוג לתוכן