facebook image

פיטורי עובד בגין הפרת זכויות יוצרים

הליך פיטורי עובד במדינת ישראל חייב להיעשות בהתאם למספר כללים שאף על פי שאינם קבועים במסגרת חוקי העבודה השונים מהווים תנאי הכרחי לסיום הקשר בין המעביד לעובד.

מעסיקים שאינם מקפידים על קיומו של הליך פיטורים תקין ונאות עלולים למצוא את עצמם חשופים לתשלומי פיצויים גבוהים ובמקרים מסוימים אף לביטול הפיטורים על ידי בתי המשפט לענייני עבודה הפועלים בישראל.

לקריאת מאמר בנושא פיצויי פיטורים, לחצו כאן.

הליך פיטורים תקין חייב לכלול בתוכו שימוע לעובד המאפשר לעובד להשמיע את דבריו בטרם תתקבל ההחלטה בנוגע לפיטוריו. יחד עם זאת, במקרים בהם פיטורי העובד מתקיימים בגין הפרת משמעת חמורה כגון: הפרת זכויות יוצרים, רשאי המעסיק לדלג על שלב השימוע ולפטר את העובד לאלתר ממקום עבודתו.

כיום, בשוק ההעסקה המודרני, ישנם מגוון רחב של תחומים סודיים אליהם העובד נחשף וכפועל יוצא מכך המעסיק חשוף לכל שאחד/אחת מעובדיו יבצע עבירת הפרת זכויות יוצרים הקשורה לתחום ההעסקה.

על מנת לפטר עובד בגין הפרת זכויות יוצרים ללא הליכי שימוע, המעסיק נדרש להחתים את כלל העובדים, לרבות, עובדים בכירים לצד עובדים זוטרים על גבי הסכם סודיות בכל הנוגע לחומרים ולמידע אליו הם ייחשפו במהלך עבודתם. הסכם הסודיות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכמי העסקה הנערכים כיום על ידי עורכי דין העוסקים ומתמחים בנושא זכות יוצרים ודיני עבודה.

במקרים מסוימים בהם מתקבלת החלטה על פיטורי עובד בגין הפרת זכויות יוצרים, המעסיק מחויב לערוך שימוע לקראת פיטורים, אך טרם לכן המעסיק נדרש לתעד בכתב את עילת הפיטורים ולאחר מכן להציגה בפני העובד ולזמנו לשימוע.

הליך השימוע אמור להיעשות תוך 72 שעות מרגע זימון העובד לשימוע (באמצעות מכתב ו/או באמצעות דוא"ל המופנה לעובד). חשוב להבהיר ולציין שהזכות לשימוע לפני פיטורים הינה זכות העומדת לרשות כל עובד/ת וזאת ללא קשר למשך זמן ההעסקה. כמו כן, לעובד/ת עומדת הזכות להיות מיוצג באמצעות עורך דין לענייני דיני עבודה במהלך השימוע.

כיצד תוכלו להימנע מהפרת זכויות יוצרים על ידי העובד/ת?

עריכת הסכם סודיות בין המעסיק לעובד/ת הינו תנאי ראשון להעסקת עובדים במקומות עבודה בהם קיימת חשיבות רבה לשמירת הסודיות בכל הנוגע למידע או החומרים אליהם ייחשף העובד במהלך עבודתו.

כמו כן, אנו ממליצים לכם להתנות תנאים שונים האמורי להגן על זכות היוצרים שלכם, לרבות, איסור נטילת לפטופ הביתה עם חומרים מסווגים, קביעת כללים לגריסת חומרים ומסמכים מסווגים, התקנת אמצעי בטיחות ומיגון שונים במקום העבודה, הגדרת סמכויות העובד בכל הנוגע למידע הסודי אליו הוא נחשף במהלך העבודה וכללים נוספים אשר יוכלו לסייע לכם להגן על זכות היוצרים השמורה לכם בכל הנוגע למוצר/שירות אותו אתם משווקים ו/או מפתחים.

יחד עם כל האמור לעיל, אנו ממליצים לכם להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני זכויות יוצרים ודיני עבודה טרם קבלת החלטה בנוגע לפיטורי עובד בגין הפרת זכויות יוצרים.

שיתוף:
דילוג לתוכן