facebook image

למה הפגיעה בזכויות עובדי הניקיון קשה כל כך?

בקרב ציבור העובדים – עובדי הקבלן הן אחת הקבוצות המוחלשות ביותר, ובקרב עובדי הקבלן – עובדי הניקיון הם בין הפגיעים ביותר. דיני העבודה מגדירים בחוק את תנאי העסקתם של עובדי קבלן, אך הפער בין העסקה ההוגנת ובין המציאות, במקרה של עובדי הניקיון – מקומם.

זכויות עובד כלליות וייחודיות

  • זכויות עובד כלליות – כל עובד בישראל זכאי לשכר שאינו פחות מגובה שכר המינימום הנוכחי בישראל, למנוחה של 36 שעות רצופות בכל שבוע, לתשלום נוסף עבור שעות נוספות, משמרות, שעות עבודה מפוצלות ועוד. בנוסף לכך, זכאי כל עובד להפרשות עבור פנסיה, לימי הבראה, ימי חופשה, ימי מחלה, פיצויי פיטורין, הודעה מראש על פיטורין וזכויות סוציאליות נוספות.
  • זכויות עובדים ייחודיות – בנוסף לזכויות העובד הכלליות, מפאת אופן העסקתם עובדי קבלן זכאים לזכויות ייחודיות המיועדות להגן עליהם. בין הזכויות הייחודיות לעובדי הקבלן קיים איסור להעסקת עובד כעובד קבלן מעל 9 חדשים, איסור על דרישת תשלום מעובד קבלן עבור השתלמות או הכשרה ומתן חופשות מיוחדות לרגל אירועים משפחתיים.

חוק זכויות העובד וכן חוקים ותקנות נוספים מיועדים לספק הגנה וביטחון לעובדים, אך כשמדובר בעובדי קבלן – שמקום העבודה אינו מחויב או מקושר אליהם – המציאות במקרים רבים רחוקה מכוונת המחוקק. היות שכך, עובדי ניקיון מוצאים עצמם מנוצלים ולעתים אינם מקבלים את ההטבות והתנאים להם הם זכאים.

פגיעותם של עובדי הניקיון

עובדי ניקיון – המועסקים בדרך כלל על ידי חברות כוח אדם – אינם מקבלים קביעות בעבודתם, אינם צוברים זכויות ותק ואין להם אופק מקצועי להתפתח אליו. בנוסף לכך, חברות כוח האדם יודעות לנצל עד תום את הפרצות בחוק וליצור עיוותים ההופכים את זכויות העובד לחרב פיפיות.

למשל, כיוון שלא ניתן להעסיק אדם כעובד קבלן יותר מתשעה חודשים, מה שהיה אמור להגן על עובדים מסורים ומוכשרים מלהיות מנוצלים ולדרבן את המעביד להעסיקם בקביעות, עלול למעשה להוביל לכך שהעובדים מפוטרים מדי תשעה חודשים, ומועסקים שוב, או שהם מועברים ממקום עבודה אחד למשנהו.

עובדת ניקיון חושבת על הזכויות בעבודה

ייצוג הולם

עובדי הניקיון אינם זוכים לנציג שידבר בשמם, לאיגוד מקצועי חזק או בעל אינטרס אחר, ולכן הם נופלים בין הכיסאות, נתונים לחסדיהם של קבלני כוח אדם מחד, וחברות וארגונים הנאבקים לשרוד כלכלית ומחפשים כוח עבודה זול מאידך.

מה שמקומם עוד יותר היא העובדה שחברות ממשלתיות ואף מוסדות אקדמיים, מעסיקים עובדי ניקיון דרך חברות וקבלני כוח אדם. העובדים עצמם, אשר אינם נשארים לקביעות במקום עבודתם, אינם נמצאים בעמדה המאפשרת להם לבוא בסיג ושיח עם מובילי הארגון או החברה בה הם עובדים.

סטודנטים למען זכויות עובדי הניקיון

במאי 2015 הוקדשה צעדת אחד במאי של אגודת הסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב וכוח לעובדים לקריאה לאוניברסיטה להעסיק את עובדי הניקיון בהעסקה ישירה. הסטודנטים הגדילו לעשות כאשר 25 מהם החליפו את עובדי הניקיון, בכדי שיוכלו להשתתף באירוע. אולם המאבק לא הסתיים אז.

באפריל 2016 הפגינו שוב סטודנטים ועובדי ניקיון מאוניברסיטת תל אביב למען העסקה ישירה של עובדי הניקיון, והמאבק עדיין נמשך. למרות חוק העסקת עובדי קבלן, מצבם של עובדי הקבלן, ובראשם עובדי הניקיון אינו פשוט ותנאי ההעסקה שלהם לעתים מחפירים ולא הוגנים.

אולי ניתן לראות צל של שינוי בכך שבינואר השנה, מכללת אורנים הרימה את הכפפה ועברה להעסקה ישירה של עובדי הניקיון.

ליווי וייצוג מקצועי

כאשר אתם נתקלים באי צדק תעסוקתי, ובייחוד אם מדובר בעובדים שאינם מאוגדים, ייצוג משפטי מקצועי הולם הוא חיוני לשמירה על זכויות העובד. עורך דין מומחה לדיני עבודה ידאג לכך שמעסיקכם ימלא את כל חובותיו על פי חוק, וכי תזכו לכל ההטבות והתנאים הסוציאליים המגיעים לכם על פי דין.

עורכת הדין אורנה שמריהו היא מומחית לדיני עבודה ותעסוקה, ומייצגת עובדים בבית המשפט, בעריכת חוזים וכן ביישוב סכסוכי עבודה. בנוסף להיותה עורכת דין, אורנה שמריהו היא גם מגשרת, ואי לכך פועלת כמגשרת בסכסוכי עובד מעביד שאינם מצליחים להגיע להסכמה.


לפרטים נוספים ולקביעת פגישה התקשרו לטלפון 09-7796900

0 / 5. 0

שיתוף:
דילוג לתוכן