facebook image

מהו מכתב פיטורין לאחר שימוע, ואיזה מידע כדאי שהוא יכלול

תחלופת עובדים בלתי רצונית היא בלתי נמנעת, והטיפול המקצועי בתהליך הסיום הוא חיוני לא פחות מתהליכי הגיוס והקליטה. הנוהג הנפוץ ביותר לפיטורי עובדים מכובדים ויעילים הוא שליחת מכתב פיטורין לאחר שימוע. במאמר זה נסביר מה כיצד לכתוב אותו, ומה חשוב לכלול בו.

מכתב פיטורין לאחר שימוע – הודעה רשמית לסיום יחסי עובד – מעביד

מכתב פיטורין לאחר שימוע, המכונה גם "הודעה על הפסקת עבודה" או "סיום חוזה", הוא הודעה רשמית המאפשרת לעובד לדעת שהוא מפוטר מעבודתו הנוכחית. מכתב זה מפרט את הסיבות לתחלופה הבלתי רצונית, מפרט את השלבים הבאים שעל העובד לנקוט, ומסביר את כל ההטבות או הפיצויים שיקבל.

פיטורי העובד יכולים לנבוע מסיבות שונות:

  • פיטורי עובדים בעקבות צמצומי חברה.
  • פיטורים בעקבות שינויים בגורמי השוק, גם כאלו שלא קשורים או תלויים בביצועי עובדים וכישוריהם.
  • פיטורים הקשורים באופן ישיר לביצועים של עובד ספציפי.
  • פיטורים על סמך חוזה סיום העסקה, שהוא מכתב המשמש לסיום יחסי עובד – מעביד.

בחוק לא הוגדרו דרישות לפיהן על המעסיק לנסח מכתב פיטורין, למעט כאשר העובד הוא חלק מהאיגוד או הסכם קיבוצי. בנוסף, ייתכן שמעסיקים מסוימים יצטרכו לתת הודעה מוקדמת במהלך פיטורי המונים וסגירות גדולות של חברות. כל מקרה נבחן לגופו.

עובדת מקבל מכמב פיטורין

מדוע חשוב לתת לעובד מכתב פיטורין?

מכתב פיטורין לאחר שימוע חשוב מכיוון שהוא יכול לסייע בשמירה על המוניטין הטוב של החברה, להפגין מקצועיות ולספק תיעוד של אירועים מסיבות משפטיות.

מתן מכתב פיטורין הוא דרך חומלת ומכבדת יותר לפטר עובדים. ההודעה מספקת להם זמן להתמודד עם מצבים חיצוניים שישתנו עם אבטלתם והבנה מלאה של פרטי נסיבות הפיטורים. חשוב להמשיך להפגין כבוד לעובד ולסייע לו במעבר, זה מטפח מערכת יחסים טובה יותר בין העובד לחברה.

ממה להימנע במכתב סיום העסקה?

  • חשוב לשמור על מקצועיות ולהימנע משימוש בשפה שאינה פורמלית, גם אם מערכת היחסים עם העובד גולשת מתחומי העבודה. בתיעוד מסוג זה כדאי לשמור על פורמליות.
  • יש לנסח מכתב תמציתי ולהימנע ככל האפשר מפרטים מיותרים או שאינם רלוונטיים. תוכן המכתב צריך להתקשר ישירות להפסקת העסקתו של העובד.
  • הכנות חיונית, ויש להימנע ממידע מוגזם או לא מדויק. מכתב סיום העסקה צריך להוות ייצוג מדויק של האירועים כפי שהם.

לביצוע הליך פיטורין לפי חוק וניסוח מכתב פיטורין מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד דיני עבודה.

שיתוף:
דילוג לתוכן