facebook image

חוק עבודת נשים

מלחמת שוויון המינים של המאה שעברה העלתה סוגיות מיוחדות הנוגעות להעסקת נשים, לרבות תנאי שכר, הטבות מיוחדות וכן התייחסות למאפיינים ייחודיים לנשים בלבד – כמו חופשת לידה (שכעת מוענקת גם לגברים) והקלות מסוימות בעבודות פיזיות, שעבור מרבית הנשים נחשבות לאתגר מיוחד. החוק נוגע במספר סוגיות נבחרות, בהן נדון בהרחבה במאמר זה.

היעדרות מהעבודה מסיבות הקשורות לבעיות "נשיות"

אף על פי שכל אדם עשוי להיעדר מהעבודה, אם בשל התחייבויות קודמות, עקב מצבי חירום או בגלל בעיה רפואית, קיימים תנאים מסוימים שרק נשים עשויות להעדר מהעבודה בגללן. חוק עבודת נשים מתייחס לנושא, ומאפשר לנשים להעדר מהעבודה בתנאים מסוימים:

  • תנאים הקשורים ללידה או להפלה – נשים שהפילו יוכלו להעדר מהעבודה למשך שבעה ימים. עובדת הנמצאת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה אם היא עשויה לסכן אותה או העובר (לדוגמה, במקרה של עבודות בגובה). כמו כן, במהלך שמירת הריון העובדת תוכל להעדר, וכן במהלך טיפולי פוריות או בשל בדיקות הקשורות להריון. החוק מגביל את ההיעדרות לתקופה של עד 40 שעות. גם נשים מיניקות יוכלו להיעדר מעבודתן בתקופת ההנקה.
  • שהות במקלט לנשים מוכות – גם מקרים של אלימות במשפחה אופייניים במיוחד לנשים, המהוות קורבן לפעולות אלו. נשים השוהות במקלט לנשים מוכות ועבדו במקום עבודה לפחות חצי שנה, יוכלו להיעדר מעבודתן עד לאיתור מקום מגורים קבוע מחוץ למקלט.

האם הנשים מקבלות תשלום על תקופה זו?

האפשרות להיעדר מהעבודה נועדה למנוע מצב בו עובדת מוצאת את עצמה בסיטואציה של פיטורים בשל היעדרות ממושכת. עם זאת, העובדת אינה מקבלת תשלום ממעסיקה בזמן ההיעדרות מהעבודה. בתנאים מסוימים, ביטוח לאומי משפה עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום לאחר תקופת חופשת הלידה המשולמת על ידי הביטוח הלאומי, ועל מנת להשוות בין תנאי האם לתנאי האב – שניהם יכולים לחלק ביניהם את תקופת החופשה ללא תשלום על מנת לטפל בילדים.

עבודות אסורות או מוגבלות לנשים

תחום נוסף בו עוסק "חוק עבודת נשים" הוא עיסוקים שלנשים אסור לעסוק בהן מסיבות שונות. מפעלים בהם תהליך היצור עשוי לפגוע בבריאותה של האישה או בפריונה, לא יוכלו להעסיק נשים במשרות אלו. בנוסף, נשים יהיו מוגבלות בעבודה בשעות מאוחרות בלילה, על מנת לשמור על ביטחונן בהגעה לעבודה או בדרך חזרה ממנה, כמו גם במקום העבודה עצמו. חוקי המגן מתחום דיני עבודה שומרים על זכותיותיהן של נשים עובדות בישראל.

הטרדה מינית במקום העבודה

תחום נוסף שזוכה להתייחסות הוא תחום ההטרדה המינית. אף על פי שבשנים האחרונות נעשה ניסיון למנוע גם מקרים של הטרדות מיניות שבוצעו על ידי נשים ובהם הקורבן היה הגבר, במקרים רבים האישה היא הקורבן. הטרדה מינית במקום העבודה יכולה להיות עילה לפיטורין, ובמקרים רבים נשים העדיפו שלא להתלונן על מנת שלא לאבד את מקום העבודה.

אמנם תחום זה אינו נכלל במסגרת "חוק עבודת נשים" אלא בחוק למניעת הטרדה מינית משנת 1988, אך הוא נוגע בעיקר לעובדות – ומאפשר להן לדרוש פיצוי ללא הוכחת נזק במקרה בו היו קורבן להצעות חוזרות בעלות אופי מיני, לסחיטה באיומים או אפילו להתייחסויות הנוגעות למיניותו של אדם בניגוד לרצונו.

5 / 5. 2

שיתוף:
דילוג לתוכן