facebook image

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

אחד החוקים החשובים ביותר בעולמות דיני העבודה במדינת ישראל הוא חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. חוק זה מגיע להסדיר את זכויותיו של עובד הקבלן ואת אופי ההעסקה שלו. במידה וגם אתם מועסקים על ידי קבלני כוח אדם, אתם חייבים לקרוא את המאמר הקצר הזה, בו סיכמנו עבורכם את הפרטים המהותיים ביותר בחוק שיוכלו לעמוד לצדכם בשעת צרה או אפילו בשעת חירום.

למה החוק הזה חשוב?

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם הוא חוק חשוב משום שהוא בא להגן על עובדי הקבלן. עד שהחוק נכנס לתוקף, ולא הייתה הסדרה של ממש בנושא, לקבלנים היה כוח עצום על פני העובדים שלהם: לא הייתה רגולציה על זכויות העובדים שלהם, על שעות העבודה ואפילו על הפיצויים שהיו מגיעים להם בעקבות פיטורים או פגיעה בזכויות שלהם. החוק הזה שינה את התמונה, ומאפשר לעשרות אלפי עובדי הקבלן שנמצאים היום במדינת ישראל לדעת מה מגיע להם.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

מה כלול בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם?

בדומה לכל עובד ועובדת אחרים במשק, גם עובדי קבלן זכאים לכל זכויות העובד המצוינות בחוק. מטרתו העיקרית של החוק היא לוודא שכל עובדי הקבלן במדינת ישראל יקבלו את הזכויות המגיעות להם והוא נועד להגן עליהם במקרה של ניסיונות ניצול מצד המעסיקים. החוק מתרכז בשלושה אלמנטים מרכזיים:

  1. תנאי העבודה: החוק קובע כי בשעת חתימת הסכם העבודה בין גוף כוח האדם לעובד, יהיה עליהם לחתום על הסכם של תנאי עבודה, או שחל על השניים הסכם עבודה קיבוצי. החוק מסדיר מה הם תנאי העבודה המקובלים בחוק, מה הם הדברים שאסור לקבלנים לדרוש מהעובדים שלהם וכן גם דן בדיני שביתה ופיטורין.
  1. הגדרת ״קבלן כוח אדם״: חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם הוא החוק שדורש לראשונה הגדרת מקצוע של קבלן כוח אדם. החוק מכריח את כל העוסקים בדבר לקבל רישוי רשמי לעסוק בתחום זה, והחוק גם פורש מקרים בהם משרד העבודה יוכל לשלול את הרישיון מעסקים במצבים קיצוניים מסוימים. 

פיקוח: החוק החשוב הזה דן רבות גם בתנאי הפיקוח שחלים על עובדי קבלן בכל תחום שהוא. החוק מגדיר על מי מוטלת משימת הפיקוח, מה מותר להם לבדוק אצל הקבלנים השונים ומה הם יכולים לעשות במידה והקבלנים מתנגדים לשתף פעולה עם הפיקוח המוגדר בחוק.

מה עליכם לעשות במקרה ונתקלם במקרה של עבירה על החוק?

עבירה על חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם היא עבירה על החוק לכל דבר, כזו שדינה יכול להיות קנסות בגבהים משמעותיים ואפילו עונש של מספר שנות מאסר. במידה ואתם חוששים שהמעסיק שלכם עבר על החוק ונפגעתם כתוצאה מכך – אתם חייבים לפנות למשרד עורכי דין המתמחה בדיני עבודה. רק אנשי מקצוע הבקיאים בחוק ובדיני העבודה העדכניים ביותר יוכלו לעזור לכם למצות את זכויותיכם ולאפשר לכם להנות ממה שבאמת מגיע לכם.
אנחנו במשרד אורנה שמריהו עו"ד דיני עבודה ובכלל ובדיני זכויות עובדים בפרט. במידה ואתם חושבים שהקבלן שאצלו אתם עובדים עובר על החוק, אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר עוד היום. יחד, נעבור על פרטי המקרה שלכם, נבין האם אכן בוצע דבר עבירה וכיצד נוכל לעזור לכם לקבל פיצויים הולמים על העוולה. לשאלות נוספות וקביעת פגישת ייעוץ במשרדים ללא התחייבות ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון: 09-7796900.

0 / 5. 0

שיתוף:
דילוג לתוכן