facebook image

חופשה לגבר לאחר לידה – גם לגברים מגיעה חופשה

לאחר חודשי היריון ארוכים, הגיע מועד הלידה המרגש, עבור שני ההורים השותפים בתהליך זה ולהקמת משפחה. אחד ההיבטים המעניינים בנידון הוא חופשה לגבר לאחר לידה, אשר יכולה להיות אלטרנטיבה מוצלחת כאשר האישה נדרשת לצאת לעבודה או בשל נכות האישה, המונע ממנה לטפל בתינוקה, כך שהגבר ייצא לחופשת הלידה במקומה או בנוסף אליה.

גם לגברים מגיע חופש אחרי הלידה

חופשה לגבר לאחר לידה מעוגנת בחוק ומאפשרת לשני ההורים לקבל את חופשת לידה ואף יקבלו דמי לידה במהלך חופשה זו, כמקובל בחוק. בנוסף, לפי החוק אסור למעסיק לפטר עובד שיצא לחופשת לידה וגם לא לתקופה של כ60 יום לאחר חופשת הלידה הנ"ל.

חופשה לגבר לאחר לידה: האם כדאי?

חופשה לגבר לאחר לידה יכולה להיות אידיאלית, למשל במקרים בהם האישה נדרשת לחזור לעבודה חיונית או אם הגבר מעוניין מבחירתו האישית, לקבל חופשת לידה ולהישאר עם הילדים. בנוסף, בן הזוג יכול לצאת לחופשת לידה של כשבוע, ביחד עם בת הזוג שילדה, ולקבל דמי לידה, אשר להם הוא זכאי לפי החוק.

בנוסף, במקרה של נכות של בת הזוג שילדה, העובד יכול לקחת חופשת לידה כדי לסייע לה בטיפול התינוק, ולקבל דמי לידה בגין חופשת הלידה לגבר.

הזכאויות בגין חופשת לידה הן מגוונות, ובימינו זה אכן אפשרי וכדאי לגברים לקבל חופשת לידה כדי לסייע בטיפול בתינוק, מכל סיבה שהיא, ואף לגיטימי ומקובל בהתאם לחוק.

אבא-חובק-את-בנו

דמי מחלה: מתי ניתן לקבל?

לפי החוק, הפיצוי יהיה לרוב בגובה השכר, אשר עובדים שנעדרו מעבודתם, בשל בריאות לקויה, זכאים לקבלם ממקום העבודה. מקום העבודה אחראי לספק לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מחלה או סיבה בריאותית אחרת, את הכספים בגובה השכר שלהם, שהיו מקבלים אילולא נעדרו מהעבודה.

דמי מחלה הם חלק מהותי מדיני עבודה, אשר נועד לספק תמיכה כלכלית לעובדים שנעדרו מהעבודה בגין מחלה.

גם לעובד אשר נעדר מהעבודה בשל לידה של אשתו או בת זוגו, זכאי גם הוא לקבל חופשה לגבר לאחר לידה, וחל איסור חוקתי לפטרו בנסיבות אלו. כמובן, גם שמירת היריון מהווה תנאי לקבלת פיצויים לפי חוק עבודת נשים.

זכויות של נשים בהריון

אם אתם תוהים אודות זכויות נשים בהיריון, כמקובל לפי החוק, אז תוכלו להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה, שיעניק לכם מענה מקצועי בנידון. מבין הזכויות של נשים בהיריון, ניתן לראות מספר זכויות בולטות המיוחסות להיעדרויות מהעבודה, בשל בדיקות רפואיות להיריון. כך, למשל, עובדת המועסקת במשרה מלאה, יכולה להיעדר עד כמות שעות מסוימת לאורך כל התקופה, בהתאם להיקף שעות העבודה שלה היומיומי.

אישור רפואי מאפשר לעובדת בהיריון להיעדר מהעבודה לבדיקות רפואיות הנוגעות להיריון מבלי שזה יתקזז מהשכר שלה. קיזוז משכרה בשל נסיבות אלו לעיל יכול להיות עבירה על החוק של דיני עבודה וזכויות בזמן ההיריון.

שיתוף:
דילוג לתוכן