facebook image

מה אומר החוק לגבי זכויות העובד ושעות עבודה

אף על פי שעובד מחוייב למקום עבודתו, קיימות זכויות בחוק שנועדו להגן עליו, על כבודו ועל ביטחונו. זכויותיו של העובד מגדירות נושאים שונים, ביניהם זכויותיו הסוציאליות, תנאי העסקתו, ההפסקות שמגיעות לו, תנאי השכר ועוד.

האם נכללות בזכויות העובד שעות עבודה מוגדרות למשמרת יום ולילה? מה קובעות זכויות אלו באשר לעובדת שהרתה? ומהן חובותיו של המעסיק? התשובות לשאלות הללו ועוד במאמר.

זכויות העובד שעות עבודה ושעות נוספות

אורכו של יום עבודה

לפי חוק שעות העבודה והמנוחה, והרחבתו, שנקבעה בחודש אפריל 2018, מספר השעות השבועיות שמחויב העובד במשרה מלאה לעבוד עומד על 42 שעות.

את שעות העבודה יש לחלק במספר ימות השבוע בהם מועסק העובד בהתאם לחוזה העבודה שלו (5 או 6 ימים), והם לא כוללים את שעות המנוחה שמגיעות לעובד, שעומדות על 30 דקות לכל הפחות מידי יום. בעבור כל שעה נוספת מעבר לשעות אלו מחויב המעסיק לשלם לעובד תשלום בעבור שעות נוספות.

אורכן של משמרות לילה במקום העבודה

מספר השעות שכוללת משמרת לילה, שבהגדרתה כוללת לכל הפחות שעתיים בין השעה 10 בערב ל – 6 בבוקר, עומד על 7 בלבד, ומעבר להן, כל שעה נוספת נחשבת לשעה נוספת. מספר שעות העבודה של עובד, שמועסק במשמרות לילה, לא יעלה על 58 שעות, כולל השעות הנוספות.

אורכו של יום עבודה בערבי חג

צו ההרחבה קובע כי בערבי חג יהודיים יום העבודה לא יעלה על 8 שעות, ואלו יחושבו כ – 9, או 7 שעות עבודה, שיחושבו כ – 8 שעות, על פי הסכם שייקבע בין המעסיק ונציגי העובדים. גם במקרים בהם העובדים מועסקים 6 שעות בערבי החג, הם זכאים לקבל תשלום בעבור 8 שעות עבודה.

בערב יום הכיפורים, יום העבודה לא יימשך מעל 6 שעות, שיחושבו כ – 9 שעות עבודה. בכל ערב חג דתי אחר, שאינו יהודי, יום העבודה לא יעלה על 7 שעות עבור העובדים שחוגגים את החג. עבור יתר העובדים, שלא חוגגים אותו, יהיה זה יום עבודה רגיל.

אורכו של יום עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית של העובד

במקרים בהם העובד מועסק במשרה מלאה 6 ימים בשבוע, יום לפני יום המנוחה השבועי הוא זכאי לעבוד 7 שעות בלבד.

שעות נוספות והגבלותיהן בחוק

למעסיק מותר לדרוש מהעובד לעבוד שעות נוספות מעבר ל– 42 השעות השבועיות, עליהן הוא משלם לפי חוק שעות נוספות. בכל מקרה, לא יכול המעסיק לדרוש מהעובד למעלה מ– 16 שעות נוספות בחודש או יותר מ– 12 שעות עבודה ביום. כמו כן, קיימת מגבלה גם על כמות השעות השבועית של העובד, שלא יכולה לעלות על 58 שעות.

העסקת עובד בשעות נוספות מחייבת את המעסיק בהיתר של שר העבודה. קיימים היתרים ספציפיים וכלליים לענפים שונים במשק, ביניהם ענף המלונאות, השמירה, הבנייה ועוד.

פטור מעבודה בשעות נוספות

על פי חוק עבודת נשים, עובדת, שנמצאת בחודש החמישי להריונה מחויבת להודיע על כך למעסיק, ומרגע זה ועד תום ההיריון המעסיק אינו רשאי להעסיקה בשעות נוספות או במשמרות לילה (בתנאי שהגישה בקשה בכתב, בו ציינה שאינה מעוניינת לעבוד במשמרת לילה).

בתום חופשת הלידה, הפטור משעות נוספות ועבודת לילה אינו תקף עבור אותה עובדת, והמעסיק רשאי, אך לא מחויב, להיעתר לבקשתה.

בדיקת זכויות העובד שעות עבודה עם איש מקצוע

כשמדובר בזכויות העובד שעות עבודה, שכר או כל נושא אחר, עליכם לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם על פי חוק!

אם אינכם בטוחים באשר להיקף המשרה שלכם, ומה שהיא מחייבת אתכם, או שאתם חוששים שאינכם מקבלים את זכויות העובד המלאות המגיעות לכם על פי חוק, אתם מוזמנים להתייעץ עם עו"ד שמתמחה בדיני עבודה, שיסייע לכם לבחון מהן זכויותיכם וכיצד תוכלו לנצל אותן במלואן מבלי לפגוע במעמדכם וביחסיכם עם המעסיק במקום העבודה.

עו"ד דיני עבודה מייצג עובדים ומעסיקים, חברות ותאגידים, ומתמחה בסוגיות שונות החל מתנאי העסקה ושכר ועד לפיצויי פיטורים וסיום יחסי עובד מעביד.

5 / 5. 13

שיתוף:
דילוג לתוכן