facebook image

זכויות העובד המתפטר – מהן הזכויות לאחר התפטרות מהעבודה

מאחר והתפטרות עובד ממקום העבודה מובילה לפגיעה משמעותית בהכנסות המשפחה, הבחירה לעזוב את מקום העבודה צריכה להיות מושכלת. כמו כן, על מנת שלא לפגוע בזכויות העובד המתפטר, כדאי לעשות זאת בצורה נכונה, שתבטיח את המשך הכיסוי הביטוחי, ותאפשר לעובד שמתפטר להכין את הקרקע לקראת תקופת האבטלה בצורה מיטבית.

זכויות העובד המתפטר

אפשר לומר, שעל מנת שהעובד המתפטר יוכל לממש את מלוא זכויות העובד שמגיעות לו על פי חוק, עליו למלא את חובותיו על פי חוק.

הודעה מוקדמת על התפטרות העובד

העובד המתפטר לא רשאי לעזוב את מקום העבודה באופן מיידי, והוא מחויב לתת למעסיק הודעת התפטרות מוקדמת בכתב, על מנת לאפשר למעסיק למצוא בפרק הזמן שנותר עד סיום יחסי עובד מעביד למצוא עובד חדש, שיחליף את מקומו של זה שעוזב, או להיערך לכך בכל דרך אחרת.

ההודעה המוקדמת מאפשרת גם לעובד שמתפטר מספיק זמן להיערך לתקופת האבטלה או למציאת עבודה חדשה. תקופה זו מחייבת את העובד להמשיך לעבוד ולעמוד בחובותיו כלפי המעסיק עד תום יחסיהם, אלא אם המעסיק ויתר על שירותיו.

זכויות העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

על העובד המתפטר להודיע על התפטרותו חודש ימים לפני סיום עבודתו, אלא אם קיים הסכם עבודה, שמציין אחרת. לאורך כל תקופה זו הוא זכאי לקבל את אותן הזכויות שהגיעו לו לאורך כל תקופת העסקתו, אך גם מחויב לבצע את כל חובותיו כלפי המעסיק ומקום העבודה. במידה ובחר המעסיק לוותר על שירותיו של העובד בתקופה זו, הוא מחויב לשלם לו את השכר המלא שהיה אמור לקבל אם היה ממשיך לעבוד.

במשך תקופת ההודעה המוקדמת חל איסור על חפיפה בין ימי מחלה לימי הודעה מוקדמת לצורך התפטרות. לעומת זאת, העובד רשאי לנצל ימי חופשה בתקופת ההודעה המוקדמת, אך בתנאי שהמעסיק אישר זאת. כמו כן, רשאי המעסיק להוציא את העובד לחופשה יזומה ולהודיע לו על כך מראש. במידה והחופשה עולה על 7 ימים, עליו להתריאו לפחות שבועיים מראש.

התפטרות ב"עידנא דריתחא"

עובד שהתפטר בעקבות מריבה עם המעסיק, והודעתו נמסרה בשעת כעס, רשאי לחזור בו מהתפטרותו ולשוב לעבודתו, בתנאי שהמעסיק מקבל את ביטול ההתפטרות.

זכויות העובד המתפטר – הנה עוד כמה זכויות שאתה רשאי לממש

 • עובד שהתפטר זכאי לפדות את כל ימי החופשה שצבר לאורך 3 השנים שקודמות להתפטרותו.
 • אם העובד עבד במקום העבודה למעלה משנה, הוא זכאי לפדות את כל ימי ההבראה שמגיעים לו על פי חוק.
 • את דמי המחלה רשאי העובד לפדות רק במידה וקיים הסכם ספציפי בנדון.
 • עובד שלא צויין בהסכם העבודה שלו מענק פרישה, אינו זכאי לו.
 • עובד שהתפטר בנסיבות מיוחדות זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים שלו.

הנסיבות שבגינן זכאי עובד שהתפטר לקבל פיצויי פיטורים

 • הגעה לגיל פרישה
 • מצב בריאותי לקוי של העובד או בן משפחתו
 • טיפול בילד לאחר לידה, אימוץ או קבלה מאם פונדקאית או למשפחת אומנה
 • הרעה בתנאי העבודה
 • מעבר למקום מגורים מרוחק
 • שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות
 • גיוס לצה"ל, למשטרה או לשב"ס
 • התנדבות לשירות לאומי- אזרחי או מטרה ציבורית- לאומית
 • חילופי מעסיקים במקום העבודה
 • עובד עונתי, שעבד ברציפות 3 עונות, ולא הובטח לו המשך העסקה
 • עובד שנבחר להיות ראש או סגן ברשות מקומית

תשלומים ומסמכים שהעובד רשאי לקבל מהמעסיק

על המעסיק להעביר את מלוא דמי הביטוח הלאומי של העובד, ולתת לו עם סיום העסקתו מכתב אישור סיום העסקה, מכתב שחרור כספים מקופות גמל, ביטוח פנסיוני וקרן השתלמות וטופס 106.

זכויות פנסיוניות

עובד שהתפטר זכאי לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות שלו ולהמשיך לשלם לקרן הפנסיה באופן עצמאי או דרך מקום העסקה חדש. בכל מקרה שבו הופסקו ההפרשות לקרן הפנסיה, הוא עדיין זכאי לביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח שאירים, כפי שהיה בתקופת העסקתו, למשך 5 חודשים.

דמי אבטלה לעובד המתפטר

עובד שבחר להתפטר ממקום העבודה, ועומד בתקופת האכשרה שנדרשת לקבלת דמי אבטלה, זכאי לקבל דמי אבטלה בתום 3 חודשים, בהם התייצב בלשכת התעסוקה, להבדיל מעובד שפוטר, שמקבל את דמי האבטלה שלו מוקדם יותר.

החזרי מס

אם עובד לא השלים את שנת המס בה הוא עבד, הוא עשוי להיות זכאי להחזרים. ניתן לבדוק את זכאותו בעזרת עורך דין בדרך המהירה והפשוטה.

ללמוד את הזכויות ולממש אותן עד תום

גם לעובד המתפטר יש זכויות, ואם הוא לא מכיר אותן או לא בטוח כיצד הוא יכול לממש אותן, מומלץ לפנות אל עו"ד דיני עבודה, שמתמחה במימוש זכויות העובד המתפטר.

משרדנו מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים, ועם ניסיון רב שנים מאחורינו, אנו מסייעים לכל עובד ומעסיק לממש את מלוא זכויותיו על פי חוק במקצועיות ובדרך המהירה והבטוחה.

שיתוף:
דילוג לתוכן