facebook image

תשלום פנסיה במקום פיצויי פיטורים?

פנסיה הינה סוג של גמלה חודשית, אשר משולמת לעובדים לרוב לשכירים, אך גם לעצמאים במטרה להבטיח את המשך ההכנסה לעובדים בעת הפסקת עבודתם בשל פרישתם לגמלאות.

כספי תשלומי פנסיה, נצברים לאורך שנות עבודתו של העובד במסגרת ביטוח פנסיוני ובאמצעות העברת כספים, הן מצד המעסיק והן מצד העובד. שיעור הפרשות, ייקבע באחוזים ביחס לשכר העובד. הפנסיה, היא בעצם סוג של קופת חיסכון לעת פרישה.

כספי הפנסיה שיפורשו כמעין משכורת, יגרמו לו לחיות באותה הרמה שהוא חי בזמן שעוד עבד, בטרם הגיע לגל הפרישה.

תשלום פיצויים מטעם המדינה

מדינת ישראל, מאלצת את העובדים, כמו אלו שפוטרו או התפטרו מעבודתם, לא למשוך את כספי הפנסיה ולכן, מי שיבחר לעשות כן, יוטל עליו קנס. על פי חוק פיצויי פיטורים, עובד זכאי לפיצויים אלה, במידה ופוטר ממקום עבודתו או, כאשר יחסי עובד מעביד הגיעו לסיומם מסיבה כלשהיא.

על פי סעיף 14 לחוק, נקבע, כי הפרשות המעסיק לקופת הגמל לקרן הפנסיה, לביטוח מנהלים, יכולות להוות תחליף לפיצויי פיטורין שעליו לשלם. אם נקבע בהסכם קיבוצי החל על המעסיק ועל העובד, או שניתן לכך אישור משר הכלכלה, ההפרשות, יהוו תחליף למלוא סכום הפיצויים אך ורק בתנאי שהמעסיק הפריש את מלוא סכום פיצויי פיטורים כלומר- 8.33% בכל חודש.

הסדר זה, על פי סעיף 14 לחוק, מזכה את העובד בכספי פיצויים שנצברו בקופה, גם אם התפטר ללא קשר לנסיבות, חוץ ממקרים אשר בהם קיימת שלילת פיצויים בשל מעשה חמור שביצע העובד, או שלא סיים שנת עבודה מלאה.

תשלום פנסייה במקום פיצויים

מתי ההסדר פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים רטרואקטיביים ?

ההסדר של סעיף 14 לחוק, פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים רטרואקטיביים בגין תוספות שכר שהיו במהלך תקופת עבודתו, למשל: עובד אשר השתכר משכורת של 10,000ש"ח בחמש השנים הראשונות לעבודתו ולאחר מכן, הועלה שכרו לסכום של 14,000 ₪, השכר שעל פיו יחושבו פיצויי פיטורים אמור בעצם להיות 14,000 על פי משכורתו האחרונה.

למרות זאת, אם המעסיק, הפריש 8.33% לקופת הפיצויים וקיים הסדר בין העובד והמעביד על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, הוא בעצם מילא את חובו ולא יהיה חייב בתשלום נוסף. מכאן המשמעות היא שעבור 5 השנים הראשונות, שולמו בפועל פיצויי פיטורים, על פי שכר של 10,000 ש"ח ולא לפי השכר האחרון שהוא 14,000 ₪

דוגמא מפסקי דין הקשורים לנושא פיצויי פיטורין ותשלומי פנסיה

אחד מפסקי הדין המעניינים שניתנו בשנת 2014 ניתן בביה"ד הארצי לעבודה. בית דין לעבודה דחה ערעור שהוגש בביה"ד האזורי בב"ש לאחר שנדחתה תביעת עובדת, אשר דרשה ממעסיק השלמת פיצויים כדאי שתקבל את מלוא פיצויי פיטורים להם הייתה זכאית על פי חוק.

למרות שקיבלה בשנת עבודתה האחרונה משכורת כפולה מזו שהשתכרה עד לשנה זו. העובדת עבדה ככלכלנית בחברה כ-6 שנים. העובדת ומעסיקה, חלקו בשאלה כיצד יש לחשב את פיצויי פיטורים המגיעים לעובדת ביחס לסכומים אשר נצברו בקופת תשלומי פנסיה. ברכיב הפיצויים בקופת הפנסיה צבורים היו 80,196 ש"ח סכום זה, היה מורכב מהפרשות המעסיק וברכיב זה הופרשו סכומים של 66,373 ש"ח וכן מרווחי הקופה.

מה הוחלט בפסק הדין בנושא פיצויים?

זכאותה המלאה של העובדת לפי הנוסחה של המשכורת האחרונה + הוותק הייתה בסך של 85,500 ש"ח העובדת טענה כי יש להפחית את הסכומים שהמעסיק הפריש ברכיב הפיצויים ולא את מה שנצבר בקופה הרכיב הזה. היא דרשה את זכאותה המלאה לפיצויים ודרשה כי תושלם לה היתרה.

יש לציין, כי חלק מהסכומים שנמצאו בקופה, מקורם ברווחים שעשתה קרן הפנסיה והעובדת ביקשה שלא להביאם בחשבון. ביה"ד האזורי לעבודה, בחן את חובת פיצויי פיטורים בסך 85,500 ₪ למול הסכומים שנצברו במרכיב הפיצויים על חשבוןפיצויי פיטורים {80,196 ₪} וזאת בצירוף תשלום השלמה ע"ס 5,180 ₪ והמעסיקה חויבה לשלם את ההפרש בסך של 124 ₪.

אם גם לכם ישנה סוגיה או עילה לתביעה בנושא דיני עבודה, כדאי לכם להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה מומלץ כמו עו"ד אורנה שמריהו, אשר בעלת ניסיון של 15 שנה בתחום זה ואף מובילה בתחום כחשבת שכר בכירה. תוכלו לפנות טלפונית או להשאיר פרטים באתר.

שיתוף:
דילוג לתוכן