facebook image

עלייה בשכר המינימום

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

שכר המינימום בישראל לא ירד מהכותרת במשך עשור. ממדיניות ממשלתית המסייעת לארגונים והחברות הגדולות, לרבות מקבלי השכר הגבוה מתוך ההנחה כי ההטבות "יחלחלו" מטה גם למקבלי שכר המינימום, החוק השתנה לטובת העובדים הזוטרים ביותר במשק. אך השינוי לא היה בין לילה. שכר המינימום שעודכן באוקטובר 2012 על תעריף שעתי של 23.12 בישר את התחלת שינוי המגמה.

ביום 11.3.2024, חתם שר העבודה על הודעה בדבר העלאת שכר המינימום במשק.
שכר המינימום במשק החל מיום: 1.4.2024 יעמוד על סך של 5,880.02 ₪ לחודש.

חברי הכנסת דב חנין בשיתוף עם חבר הכנסת איתן כבל החלו להוביל מהלך שהיה נראה לפני חמש שנים כמעט בלתי אפשרי. הובלת שכר המינימום לשיעור של 30 שקלים לשעה. היום, נכון לחודש מאי 2018 המשיך ונסק שכר המינימום לשיעור של 30% יותר מהשכר בסוף 2012 לתעריף של 29.12 שקלים לשעה – קרוב מאד ליעד שהציבו חנין וכבל. כיצד ישפיע שינוי זה על העובדים במשק, וכיצד מגיב על כך משרד האוצר?

האוצר תומך דווקא במעסיקים

משרד האוצר, הבוחן את תמונת התעסוקה ממבט על הביע התנגדות נחרצת למהלך העלאת השכר. המתנגדים למהלך העלאת השכר קיבלו רוח גבית ממחקר משותף של אגף הכלכלן הראשי באוצר בשיתוף עם פר' דיוויד נוימרק מאוניברסיטת קליפורניה שטען כי תהליך העלאת שכר המינימום פגע, לטווח הארוך, בחברות המעסיקות כמות גדולה של עובדים. אך כמובן, יש המסייגים תוצאות אלה בהסבר כי חלק מהחברות בחרו להעסיק יותר עובדים ברמת שכר בינוני ומעלה ופחות עובדים זוטרים המשתכרים שכר מינימום גבוה.

נער העובד בשכר מינימום

רווחיות המעסיקים או חיי הרווחה של העובדים?

המעסיקים, מצדם, טענו כי לא יוכלו לעמוד בהוצאות הגבוהות ויצטרכו לפטר חלק ממצבת כוח האדם הקיימת על מנת לשמור על רווחיות. בפועל, עדיין מוקדם לקבוע האם לשינוי השפעה חיובית או שלילית על המשק שכן מחד, חברות המפטרות עובדים על מנת להישאר רווחיות לא מונעות מהם לעבור לעבוד בחברה אחרת, בשכר מינימום גבוה יותר המאפשר לעובדים עצמם לחיות ברווחה.

כיצד יושפעו משכורותיהם של העובדים בשכר גלובלי

סוגיה נוספת שנבחן בקצרה היא האם עובדים שמרווחים גלובלי ישפיעו לטובה וכמות השעות השבועיות שלהם תרד? נציין, במאמר מוסגר כי לצד העלאת שכר המינימום צומצם שבוע העבודה במשק ל-42 שעות בלבד במקום 43 שעות לשבוע. אך ככל הנראה עובדים המשתכרים בצורה גלובלית ולא שעתי לא יחושו בהבדל משמעותי בשעות העבודה אלא רק יחוו שינוי קל לטובה במשכורתם.

ומה עם העובדים הזוטרים בחברות כמו הקופאיות והמנקים ועובדי משמרות הלילה?

החוק החדש הוסיף עוד שינוי מרענן עבור עובדי משמרות הלילה בחברות השונות. לאחר החלת החוק יוכלו המעסיקים לבחור להעסיק את עובדיהם במשמרת לילה במשך 7 ימים מתוך כל 14 ימי עבודה (במקום 21 לפני החלת החוק). כלומר, עובדים שעד כה עבדו מרבית החודש במשמרות בשעות היום עשויים לראות את סידור המשמרות החדש בו 14 ימים בחודש יועסקו במשמרת לילה.

עובד בית קפה המרוויח שכר מינימום

העובדים הזוטרים או דרג הביניים: מי המרוויחים הגדולים משינוי שכר המינימום?

בחינה של החוקים החדשים מציגה תמונה מרתקת. מחד, העובדים הזוטרים בחברות עומדים לחוש שינוי לטובה במשכורת החודשית אם החברה המעסיקה אותו לא תפחית את שעות העבודה החודשיות, מאידך, דווקא דרגות השכר מעליהן עומדים להרוויח כפליים.

עובד שהשתכר עד כה 20% מעל שכר המינימום יוכל לדרוש להעלות את שכרו על בסיס העלאת השכר הגורפת במשק – כאשר, הפעם, בעלי הארגונים ומרוויחי המשכורות הגבוהות אינם נהנים מהשינוי. נציין, לסיכום, כי לצד העלאת השכר הצפויה נדרשת אכיפה מרתיעה על עמידה בחוקי שכר המינימום על מנת שכל העובדים במדרגת שכר זו יוכלו ליהנות מהשינוי.

0 / 5. 0

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן