facebook image

פרישה בגיל השלישי

האם עובד/ת אשר הגיעו לגיל פרישה יהיו זכאים לקבלת פיצויי פיטורים?

חוק פיצויי פיטורים, מקנה לעובד ו/או לעובדת, שהגיעו לגיל פרישה, זכות לקבל פיצויי פיטורים על פי תנאי אותו החוק, אף אם עבודתם הסתיימה כתוצאה מהתפטרות ולא כתוצאה מפיטורים.

פיצויי פיטורים לעובד ו/או עובדת אשר הגיעו לגיל פרישה ישולמו אך ורק לעובדים, שהחלו את עבודתם אצל אותו המעביד או באותו מקום העבודה טרם הגיעם לגיל הזכאות. לכן, עובד ו/או עובדת שהחלו את עבודתם אצל אותו מעביד לאחר גיל פרישה / גיל הזכאות – לא תעמוד להם הזכות להתפטר מחמת גיל ולזכות בתשלום פיצויי פיטורים.

פרישה בגיל השלישי
פרישה בגיל השלישי

התפטרות עובד בגיל פרישה

התפטרות עובד ו/או עובדת לאחר גיל פרישה – לא מזכה אוטומטית בתשלום פיצויי פיטורים ביום בו נפסקים יחסי עובד ומעביד, אלא רק ביום, בו ידרוש העובד ו/או העובדת את זכותם לקבלת פיצויי הפיטורים, תוך שימת דגש על עילת הדרישה לתשלומם, קרי – התפטרות מחמת גיל פרישה.

התפטרות בשעה שקמה הזכות לפנסיה אינה מזכה בפיצויי פיטורים – פרישה לפנסיה בגיל פרישה, המלווה בזכות לגימלה, מהווה מיצוי חוזה העבודה, ולכן פרישה שכזו לא תזכה בפיצוי פיטורים מכוח החוק.

עובד ו/או עובדת שפרשו ב"גיל פרישה" – לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים בנוסף לקיצבה, אם קיימת להם זכות לקיצבה. פיצויי פיטורים ישולמו לעובד ו/או עובדת שפרשו רק אם תוכח עילת זכאות חוזית מעבר לקבוע בחוק פיצויי פיטורים.

גיל הפרישה החוקי כיום נקבע על פי חוק גיל פרישה – גיל 62 לאישה וגיל 67 לגבר.

לכל שאלה בנושא, מומלץ לפנות לעורך דין דיני עבודה.

/ 5.

שיתוף:
מאמרים נוספים
התרשמתם רוצים שנחזור אליכם ?
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
פרטי התקשרות
עו"ד דיני עבודה - אורנה שמריהו עו"ד

עו"ד אורנה שמריהו בעלת ניסיון רב של למעלה מ- 20 שנה בתחום משפט העבודה בישראל, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. בנוסף להיותה עו"ד לדיני עבודה, אורנה גם חשבת שכר בכירה.

את ניסיונה רכשה לאור תפקידה בהסתדרות כמזכירת איגוד מקצועי בהסתדרות הפקידים במרחב תל אביב יפו וכן בהתמחות בת שנה וחצי במשרד גרוס, קלינהדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' – במחלקת דיני העבודה. להמשך קריאה

דילוג לתוכן