facebook image

תקיפה של מעביד מזכה בפיצויי פיטורים?

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

הותקפת ע"י מעבידך – הנך זכאי לפיצויי פיטורים

עב (ב"ש) ממתיהו אבי נ´ חב´ בטחונות תעשיות זכוכית בע"מ (13/7/2009)

ממתיהו אבי (להלן: "התובע") הגיש תביעה נגד חב´ בטחונות תעשיות זכוכית בע"מ (להלן:"הנתבעת"), בה דרש שכר עבודה, פיצויי פיטורים ופיצויים בגין נסיבות התפטרותו ועוגמת נפש.

בתביעתו טען התובע, כי התפטר מעבודתו, בנסיבות בהם לא יכל להמשיך בעבודתו, לאור ויכוח סוער, שלווה בצעקות וקללות, במהלך ישיבה שהתקיימה בינו לבין בעלי הנתבעת, כשבמהלך הוויכוח, קם מכיסאו וביקש לעזוב את המשרד.

המעביד הלך אחריו, וביקש ממנו לשוב, אך סירב, ובמהלך הליכתו לכיוון שער המפעל דחף אותו המעביד.

כתוצאה מאירוע זה, אושפז התובע היות ולא חש בטוב.

הנתבעת טענה, כי ביקשה מהתובע לאחר מחלתו לשוב לעבודה, אך הוא סירב, והתפטרותו לא נעשתה בשל האירוע שקרה, אלא התובע ביקש הוא להתפטר, וזאת בתגובה לכך שמנכ"ל הנתבעת הלין על התנהלותו, כשבתגובה לכך, השיב התובע כי אם הדבר אינו מתאים למנכ"ל, אזי שיתן לו מכתב פיטורים.

ביה"ד קבע

גירסת התוובע מקובלת עלינו. הוכח בפנינו כי איוב דחף את התובע במהלך הויכוח שהתנהל בין השניים. התנהגות זו של מעביד כלפי עובדו…… מהווה סיבה סבירה והגיונית להחלטת התובע שלא לשוב למקום עבודה זה ולפיכך יש לראות התפטרותו בשל נסיבות שביחסי עבודה שלגביהן אין לדרוש ממנו להמשיך ולעבוד באותו מקום עבודה.

אין לדרוש מאת עובד לשאת התנהגות זו של מעבידו בכל סיטואציה שהיא. לפיכך, גריסתו כי החליט שלא לשוב לעבודה למרות שניתנה לו הזדמנות לעשות כן מחמת השפלה – מקובלת עלינו, למרות שהוכח בפנינו כי שני הצדדים נתנו ידם לכך כי התעורר ויכוח קולני, אולם הוויכוח הפך לקללות, והקללות הפכו לתקיפתו הפזית ע"י מנכ"ל הנתבעת.´´

בנוגע לתביעתו של התובע לפיצוי בגין נסיבות התפטרותו ועוגמת נפש, קבע ביה"ד כדלקמן

בנסיבות אלה, לא הוכיח התובע עילה ראויה שבדין לזכותו בפיצוי כל שהוא בנוסף לפיצויי הפיטורים שנפסקו לזכותו בשל סיום יחסי עבודתו. לא הוכח כי יש לראות המקרה הנוכחי מקרה חריג וקשה המצדיק פיצוי בגין עוגמת נפש.

יתרה מזו, התובע לא הוכיח כי התפטר בשל אי תשלום זכויות סוציאליות שנפסקו לזכותו בפסק דין נוכחי, ולפיכך, אין לזכותו בפיצוי נוסף בגין סיבה זו, כפי שטען בתביעתו.

כל הוכח ונטען מפי התובע כי התפטר בשל האלימות הפיזית שמעבידו נקט כלפיו ומפחד לשוב למקום עבודה. לפיכך, דין התביעה בגין התנהלות הנתבעת ולרבות עוגמת נפש – דינה להדחות

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן