facebook image

צו הרחבה בענף השמירה 2009

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

ביום 21.6.09, חתם שר התמ"ת על צו הרחבה בענף השמירה אשר מסדיר את תנאי העבודה בענף השמירה והאבטחה. צו זה, מרחיב את ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לבין ארגון חברות השמירה והאבטחה,

להבטחת זכויותיהם של המאבטחים, ובכך מחייב הוא את כל המעסיקים בענף. על פי ההסכם, השומרים והמאבטחים, יקבלו לראשונה שכר מינימום ענפי מעבר לשכר המינימום הכללי הקבוע בחוק,

בשיעור של 2.5%, כך שככל שהשכר המינימום יתעדכן מעת לעת, תתווסף לשכר המינימום המעודכן

תוספת "שכר מינימום ענפי", עפ"י הפריסה הבאה:

  • תוספת של 0.5 תשולם מיום הוצאת הצו
  • תוספת של 1% נוסף על התוספת הקודמת תשולם החל מתום 6 חודשים מיום הוצאת הצו.
  • תוספת של 1% נוסף על התוספות הקודמות תשולם החל מתום שנה מיום הוצאת הצו.

בנוסף יחוייבו חברות השמירה לשלם עלות מינימום לשעת עבודה, ובסך של 29.56 ש"ח כולל כל התנאים הסוצייאלים.

עוד נקבע בצו, כי יוענק ביטוח ריסק בגובה של 150 אלף ש"ח לכל עובד, מיום עבודתו הראשון למשך ששת החודשים שבהם אינו מבוטח בביטוח פנסיוני.

אחרי שישה חודשי העבודה, העובד יהיה מבוטח בפנסיה מקיפה במקום בפנסית יסוד.

להלן קישור לצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה- צו הרחבה בענף הבנייה 2009

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן