facebook image

תקציר פסה"ד סע"ש 1425-06-15

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

שינוי ביעדי עמלות לא יחשב כהרעה מוחשית בתנאי העסקה

פסה"ד שניתן בתאריך 04.07.2018 בבית הדין האזורי בתל אביב
אילן מדינה נ' קל אוטו. ,בבית הדין האזורי בתל- אביב, ע"י כבוד שופטת עידית איצקוביץ

להלן המקרה: סוכן מכירות עבד במשך 6 שנים במעסיקה. שכרו הורכב משכר מינימום ועמלות, כאשר רכיב העמלות היה חלק נכבד משכרו. לאחר מספר שנים, החליטה המעסיקה לשנות באופן חד צדדי את היעדים לקבלת עמלות, כך שהלכה למעשה שכרו נפגע באופן משמעותי. כתוצאה מכך העובד התפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העסקתו.

מנגד, המעסיקה טענה כי מדובר בתביעת סרק, העובד ידע כי המעסיקה משנה מעת לעת את היעדים אשר הוצבו וכי מדובר בשינוי מוסכם אשר נמצא במסגרת הפררוגטיבה השמורה למעסיקה וכחלק בלתי נפרד מתנאי ההעסקה.

כמו כן, המעסיקה היתה מוכנה להמשיך להעסיק את העובד באותו תפקיד ואף לקדם אותו לתפקיד ניהולי אך העובד סירב. בית הדין קיבל את טענת המעסיקה לפיה השינוי ביעד המכירות היה קבוע בהסכם העבודה. יתרה מכך, אם יעד המכירות לא היה עולה, התוצאה היתה שהעובד היה מקבל עמלות באופן כמעט אוטומטי, מבלי להתאמץ כדי לקבל את התמריץ.

וזאת כאשר החוזה קובע כי שכר העובד מורכב משכר בסיס נמוך יחסית ועמלות שמותנות בהגעה ליעד מכירות. לאור האמור, נקבע כי ההחלטה על שינוי היעדים לא היוותה הרעה מוחשית בתנאי העבודה המצדיקות התפטרות העובד כדין פיטורים. התביעה נדחתה. מעסיק שפיטר עובדת חדשה בהריון חויב לשלם לה שכר למשך 7 חודשים

להורדת פסק הדין תקציר פסק דין סעש 1425-06-15

תנאי העסקה

לייעוץ ובירורים, התקשרו אלי: אורנה שמריהו, עו"ד 09-7796900

0 / 5. 0

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן