facebook image

זכאות לפיצויים לאחר התפטרות עקב הלנת שכר

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

הלנת שכר נחשבת לאחד מהמקרים הברורים ביותר המונחים לפתחו של בית דין לעבודה, זאת, מאחר והמדובר בהפרה ברורה של זכויות העובד. אולם, ישנם מקרים בהם העניין אינו כה חד משמעי וברור, ולעיתים, אף עשוי להיות נתון לפרשנות של בית המשפט, למשל, במקרים של התפטרות עקב הלנת שכר.

זאת מאחר ובמקרים של התפטרות עקב הלנת שכר, מתלכדות ומצטלבות מספר נסיבות שונות, שכל אחת מהן, היא, אמנם ברורה ומאפשרת הכרעה חד משמעית, אולם יחדיו, הן יוצרות תרכובת משפטית בעייתית במקצת.

למה אנחנו מתכוונים? מיד נסביר.

התפטרות עקב הלנת שכר

מדוע התפטרות עקב הלנת שכר נחשבת למורכבת מבחינה חוקית?

כידוע, התפטרות יזומה מצידו של עובד, אינה מזכה אותו בקבלת פיצויים מהמעסיק שהעסיק אותו. מאידך, פיטורים של עובד, למעט בנסיבות מסוימות מאד, כן יזכו אותו בתשלום פיצויים, אולם הפיטורים צריכים להיערך במסלול התנהלות מסוים מאד הכולל שימוע לפני פיטורין, מתן הודעה מוקדמת לעובד וכן הלאה.

מקרי הלנת שכר, למעשה, אינן נכללים קטגורית תחת אף אחד משני סוגי המקרים הללו. שהרי, מצד אחד, לכאורה, העובד לא פוטר מעבודתו באופן רשמי, ומצד שני, במקרים רבים, הוא גם ממשיך בעבודתו עוד תקופה ארוכה ואינו מתפטר, וזאת, מתוך המחשבה שלטובתו, עדיף לו להישאר קרוב למעסיק ולשמר את חוב הלנת השכר במודעות של המעסיק ואף למנוע ממנו להתחמק מתשלום החוב.

מה אומר החוק?

בהתאם לפסיקת בית הדין האזורי בנוגע לתיק שעסק בהתפטרותו של עובד עקב הלנת שכרו, הועלו מספר נקודות חשובות, השופכות אור אפשרי על המצב המורכב של עובד המתפטר עקב אי תשלום שכרו.

הנקודה הראשונה העולה מפסק הדין היא כי עזיבתו של עובד את מקום עבודתו (כלומר – "התפטרות") בשל עיכוב בתשלום שכרו, אכן עשויה להיחשב כמצב של פיטורים ולא כמצב של התפטרות. הנקודה השנייה אף מחדדת את העניין – התפטרותו של העובד בסיטואציה כזו עשויה להיחשב כהתפטרות בדין פיטורים – מצב המזכה את העובד בפיצויי פיטורים. 

מהי התפטרות בדין פיטורים?

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 מונה מספר מצבים אפשריים בהם התפטרותו של עובד עשויה להיחשב כפיטורים, ולכן, היא מזכה אותו בתשלום פיצויי פיטורין.

למרות שהלנת שכר אינה נקובה בחוק באופן מפורש, בהחלט ניתן למצוא לה רמז בסעיף 11 א' לחוק:

"11. (א) התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים." (ההדגשה היא שלנו ואינה מופיעה במקור).

בשורה התחתונה

התפטרות עקב הלנת שכר עשויה, במקרים מסוימים, לזכות את העובד המתפטר בתשלום פיצויים, על אף, שלכאורה, המצב עשוי להיחשב כמורכב מהרגיל. עורך דין מנוסה המתמחה בדיני עבודה יוכל לסייע לכם בכך.

3.7 / 5. 3

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן