facebook image

משיכת כספי פיצויי פיטורים

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

ביום 08/07/2018 פורסם תיקון 21 לחוק קופת הגמל, שנכנס לתוקף מיידי אשר קובע כי עובד לאחר 4 חודשי המתנה יוכל לשחרר את פיצויי הפיטורים הצבורים לזכותו ללא מכתב שחרור מהמעסיק. חוק זה מצמצם מאוד את יכולת המעסיק להגביל ו/או למנוע שחרור כספי פיצויים שנצברו בתכנית פנסיונית על שם העובד, לטובת העובד.

בשורה חדשה לעובדים!

לאחר 4 חודשי המתנה מסיום יחסי העבודה, תוכלו למשוך את כספי פיצויי פיטורים ללא מכתב שחרור מהמעסיק

עד לתיקון לחוק, למעסיק ניתנה האפשרות לעכב את שחרור כספי הפיצויים בעת מחלוקת עם העובד לגבי זכאותו לתשלום רכיב זה.

כיום, בעקבות התיקון החדש, אם תוך 4 חודשים מיום סיום יחסי העבודה, המעסיק לא ביצע כל פעולה למנוע את שחרור פיצויי הפיטורים לעובד, העובד יכול לשחרר את כספי פיצוי הפיטורים ללא מכתב שחרור מהמעסיק.

על פי התיקון לחוק, למעסיק קיימת רשימה סגורה ומצומצמת שרק בהתקיים אחת מהן יוכל הוא למנוע את שחרור כספי פיצויי הפיטורים לעובד.

התנאים בהם רשאי המעסיק למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוכנית הפנסיה של העובד

זכותו של מעסיק למשוך את הפיצויים מתכנית הפנסיוניות של העובד הינה מוגבלת ואפשרית כאשר חל האישור הכללי לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים וזאת אם העובד מושך כספים מהתוכנית הפנסיוניות לפני הגיעו לגל 60 שלא בשל אירוע "מזכה ו/או אם נשללה זכותו של העובד לתשלום פיצויי פיטורים מכוח פסק דין לפי סעיפים 16 ו – 17.

כיום על פי התיקון החדש יוכל מעסיק לעכב את שחרור כספי פיצויי הפיטורים לעובד הצבורים בקרן פנסיה, אך ורק אם יתמלא אחת מהתנאים שלהלן –

  • הודעה לגוף המנהל את קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים בהם צבורים כספי פיצויי הפיטורים בצירוף אסמכתא, כי כספי הפיצויים ניתנים להחזרה למעסיק. (אסמכתא לעניין זה – צו הצהרתי הקובע כי המעסיק זכאי למשוך את כספי פיצויי הפיטורים).
  • הודעה מאת העובד, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי הפיצויים (כולם או חלקם) ניתנים להחזרה למעסיק.

מה על המעסיק לעשות בכדי להתגבר על תיקון חוק זה ?

היה וסיום יחסי העבודה נעשה בשל נסיבות שאינן מזכות את העובד בתשלום רכיב פיצויי פיטורים, על המעסיק תוך 4 חודשים מיום סיום יחסי עובד ומעסיק, לפנות בבקשה למתן צו הצהרתי לבית הדין האזורי לעבודה בתחום מקום העבודה אשר יקבע כי פיצויי הפיטורים אינם ניתנים למשיכה ע"י העובד, רק בדרך זו יוכל המעסיק בנסיבות המצדיקות זו לעכב את תשלום פיצויי הפיטורים לעובד.

משיכת כספי ציפויי פיטורים

לסיכום

תיקון זה, מביא בשורה לעובדים שעד ליום זה לא יכלו לשחרר את כספי פיצויי הפיטורים, כי לא היה בידם מכתב שחרור מהמעסיק המשחרר לטובתם את פיצויי הפיטורים, וכיום יוכלו לעשות זאת, מבלי צורך לפנות למעסיק, וזאת כאמור בתנאי שהסתיימה תקופת ההמתנה של 4 חודשים מיום סיום יחסי עובד ומעסיק.

תיקון זה, מצריך את המעסיקים היה ולדעתם אין העובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורים "לרוץ" לבתי הדין לעבודה וזאת תוך 4 חודשים על מנת לקבל צו הצהרתי אשר ימנע מהעובד למשוך את אותם כספי פיצויי הפיטורים השנויים במחלוקת.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי בטל' – 09-7796900.

* כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

0 / 5. 0

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן