facebook image

מכתב פיטורים לעובד

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

מהו מכתב פיטורים?

אם עובד פוטר, על המעסיק לתת לו מסמך הודעה מוקדמת לפיטורים, אשר מכונה בקיצור "מכתב פיטורים", וזאת כאמור בסעיף 2(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.

עקרונית, החוק אינו מבדיל בין מקרה בודד של פיטורים למקרים שבהם מפוטרים מאות עובדים ואף למעלה מכך, כך שבכל מקרה, ללא קשר למספר העובדים המפוטרים, יש למסור לכל עובד שפוטר מכתב פיטורים אישי, אשר מיועד ספציפית לו.

את מכתב הפיטורים יש למסור לעובד מבעוד מועד, ובהתאם לחוק. לדוגמה, כאשר מדובר בפיטורי עובד שעבד בשכר חודשי במשך שנה לפחות, יש לתת לו את מכתב פיטורים חודש ימים מראש, אלא אם כן סוכם בין הצדדים על תקופה ארוכה יותר.

מהם הפרטים שיש לציין במסגרת מכתב פיטורים?

במסגרת מכתב הפיטורים חובה לציין את מועד הוצאת המכתב וכן את מועד כניסת הפיטורים לתוקף. כך קובע סעיף 2(ג) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים.

בנוסף, אם המעסיק החליט לוותר על נוכחותו של העובד במקום העבודה עד למועד כניסת הפיטורים לתוקף, עליו לציין גם עובדה זו במסגרת מכתב הפיטורים, וזאת כאמור בסעיף 6(ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים.

אם נערך לעובד שימוע לפני קבלת ההחלטה בדבר פיטוריו, מקובל לציין גם עובדה זו במכתב הפיטורים. כמו כן, לעתים מקובל לציין במכתב גם את סיבת הפיטורים, במיוחד אם הדבר נבע בשל החלטה ארגונית שאיננה קשורה לכישוריו האישיים של העובד.

לדוגמה, בשל צורך בצמצום כוח האדם עקב אילוצים כלכליים או בשל צעדי התייעלות ותוכנית רה-ארגון של מקום העבודה, או אף בשל סגירת מקום העבודה, חלילה.

ולבסוף, לרוב מקובל לסיים בנימה חיובית, ולהודות לעובד על תרומתו למקום העבודה (וזאת בנוסף למכתב המלצה או במקומו) וכן לאחל לו הצלחה בהמשך דרכו, וזאת אף במקרים שבהם נסיבות הפיטורים נגרמו בשל אי שביעות רצון מכישוריו של העובד.

עובד קורא מכתב פיטורים

איך לכתוב מכתב פיטורים?

1 ראשית, יש להודיע במכתב על ומועד הפסקת העסקתו על מנת למנוע בלבול או אי הבנה, וכן בכדי לאפשר לעובד להתכונן לקראת השינוי שיחול בחייו.
2 יש לפרט את הסיבות להפסקת העסקת העובד ולוודא שההסברים ברורים, מדויקים וענייניים, כך שלא יתפרשו לשתי פנים. מומלץ לכלול הוכחות לנימוקים המצוינים במכתב.
3 חשוב לפרט כיצד יושפעו הפיצויים וההטבות של העובד, וניתן לכלול את גובה הפיצויים שמגיעים לו בהתאם לחוק הגנת השכר, גובה התשלומים בגין ימי חופשה, דמי הבראה וכל מרכיב רלוונטי נוסף.
4 ניתן לפרט כיצד העובד יקבל פיצויי פיטורים ומרכיבי שכר נוספים שמגיעים לו על פי חוק.
5 יש להודיע במסגרת המכתב על ציוד שהעובד נדרש להשיב, כמו טלפון סלולרי, מחשב נייד, רכב חברה, מפתחות, תעודות, כרטיסי חנייה וכדומה.
6 כדאי להזכיר הסכמי סודיות עליהם העובד חתום, וכן מסמכים אחרים כמו מסמכים שאוסרים על פנייה ללקוחות החברה לצרכים עסקיים לדוגמה.
7 יש לפרט פרטי יצירת קשר של נציג מחלקת משאבי אנוש לצורך קבלת מידע נוסף

מהי חשיבות מתן מכתב פיטורים?

מכתב פיטורים הנו מסמך שחשוב מאד לעובד לקבלו, וזאת בשל מספר סיבות:

  1. המכתב נועד להגדיר באופן ברור ומפורש את מועד כניסת הפיטורים לתוקף, על מנת שהן המעסיק והן העובד ידעו בבירור מתי יחסי עובד מעביד ביניהם מסתיימים, ומתי העובד איננו נדרש יותר לבוא למקום העבודה.
  2. ללא מכתב הפיטורים, העובד לא יוכל לפנות ללשכת התעסוקה ולא יוכל לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. זאת, למעט במקרים שבהם העובד התפטר בנסיבות שבהן יש לראות בו כמי שהתפטר על פי החוק, כגון במקרים שבהם העובד התפטר על מנת לטפל בילדו הנכה וכיוצא בזה.
  3. מכתב הפיטורים נועד להבטיח את זכותו של העובד לקבלת פיצויי פיטורים, במיוחד במקרה שבו המעסיק עלול להתכחש לזכות זו ולטעון שהעובד התפטר מיוזמתו החופשית ולא פוטר, ועל כן הוא איננו זכאי כלל לקבלת פיצויי פיטורים.
  4. מכתב הפיטורים נועד להבטיח את זכותו של העובד לקבל פיצויי הלנת פיצויי פיטורים אילו הפיצויים שולמו לו באיחור או לא שולמו לו כלל, וכן לקבוע את המועדים הספציפיים לצורך חישוב תקופת הלנת פיצויי הפיטורים.

אופן שיגור מכתב פיטורים

עקרונית, סעיף 2 (ג) לחוק הודעה מוקדמת קובע כי מכתב פיטורים צריך להינתן לעובד "בכתב". בהקשר זה התעוררה השאלה האם שיגור מכתב פיטורים באמצעים אלקטרוניים כמו מייל או הודעת וואטסאפ יכול אף הוא לענות על דרישת הכתב של החוק, אולם נכון להיום אין לשאלה תשובה חד משמעית.

יש הסוברים כי הדבר אפשרי על פי החוק, גם אם אינו מכובד כמו הגשת מכתב פיטורים על גבי נייר, במיוחד אם הדבר נעשה לאחר שכבר התקיימו שימוע או שיחה מוקדמת בעניין זה, ויש הסוברים כי הדבר אינו אפשרי בכל מקרה.

האם אפשר לשלוח מכתב התפטרות במייל?

יש הסוברים כי הדבר אפשרי על פי החוק, גם אם אינו מכובד כמו הגשת מכתב פיטורים על גבי נייר, במיוחד אם הדבר נעשה לאחר שכבר התקיימו שימוע או שיחה מוקדמת בעניין זה, ויש הסוברים כי הדבר אינו אפשרי בכל מקרה.

מה ההבדל בין מכתב פיטורין למכתב הפסקת עבודה

מהותו של המכתב נקבע לפי תוכנו, לא לפי שמו. במכתב הפיטורים יש לציין כי העובד פוטר מרצון המעסיק. מכתב הפסקת עבודה מציין כי העובד סיים את העבודה אך לא נכתב על ידי הרצון של מי.

מתי משתמשים במכתב פיטורין?

בדרך כלל נותנים לעובד מכתב פיטורין לאחר שימוע שנערך על מנת לבחון את המשך העסקת העובד במקום העבודה, אם וכאשר המעסיק מחליט על סיום העסקתו.

4.2 / 5. 60

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן