facebook image

מכתב פיטורים בהסכמה – איך זה עובד?

פיטורים בהסכמה – רקע

פיטורים בהסכמה למעשה מהווים ביטוי למצב בו שני הצדדים המעורבים – הן העובד והן המעסיק מסכימים על סיום יחסי עובד מעביד, ולמעשה על הפסקת עבודתו של העובד. מקרים כאלו יכולים לקרות כאשר העובד מבקש לסיים את עבודתו, לדוגמה, מסיבות שקשורות להתנהלות העסק או לחייו האישיים, והמעסיק נותן הסכמתו ותמיכתו לנושא, ולמעשה מעביר את הטיפול לידיו כשהוא פותח בהליך פיטורין "רגיל", על כל חלקיו.

אחת מהנקודות החשובות בהליך שכזה, תהיה מכתב פיטורים בהסכמה שבעצם יהווה מסמך המתעד את העובדה שמדובר ביוזמה והסכמה הדדית. החשיבות נובעת מהמשכי ההליכים ושמירת זכויות כל הצדדים, שכן המסמך יכול להוות זה שיכריע במקרים עתידיים של תביעה, או אפילו בעל השפעה על פיצויי הפיטורין והזכויות הנוספות המגיעות לעובד המפוטר.

מעסיק מגיש לעובד מכתב פיטורים

מכתב פיטורים בהסכמה – ייעוץ מקדים וחשיבות

מכתב פיטורים, כפי שנאמר, בעצם מעביר את האחריות לצד המעסיק, גם אם מדובר בהפסקת עבודה בהסכמה. לכן, ישנה חשיבות רבה למכתב זה בעיקר בתהליך שכזה. עו"ד דיני עבודה מומלץ אצלנו לטיפול וליווי תהליכים מן העולם הזה.

ישנם לא מעט מקרי עבר, בהם המכתב לא הושלם במלואו, או שלא נוסח בצורה מדויקת על מנת להראות כי הפיטורים נעשו בהסכמה. למעשה, בעזרת ליווי, ייעוץ ותהליך משותף עם עורך דין, תתקיים היכולת להבטיח כי לא תישארנה פינות עגולות וכי כל הקצוות ייסגרו.

בדרך זו, כבר בשלב הפיטורים, התהליך יתבצע בצורה המדויקת, ההוגנת והחסכונית ביותר הן עבור המעסיק והן עבור העובד, זאת על מנת למנוע בזבוז זמן וכסף, על אף שמדובר במקרה פחות שגרתי של פיטורין.

בראייה לטווח הארוך, תיעוד מכתב איכותי יישמר כמסמך משפטי היכול גם לתעד את ההליך וההסכמה ההדדית, ובכך למנוע כל צרה שיכולה להגיע בעתיד העסק. כל זאת במעקב אחרי החוקים ובהיכרות מקצועית עימם.

תשומת לב מרבית – נקודות מרכזיות לדוגמה

מקרים רבים של פיטורים בהסכמה יכולים להוביל להליך מעט מבולגן ולא מסודר, כאשר במצבים כאלה לא כל השלבים ננקטים בדומה להליך שגרתי. לדוגמה, מכתב פיטורים ללא שימוע הוא אכן לא שגרתי ואף לא חוקי במקרים רבים.

במידה ומדובר בהליך פיטורים בהסכמה, וכי מכתב הפיטורים אכן ניתן לעובד המפוטר ללא שימוע, יש לציין זאת במכתב הפיטורים ולציין את הסיבות לכך – שכן השימוע למעשה בוצע עם ההסכמה ההדדית על הפסקת העבודה.

דוגמה נוספת תהיה מכתב פיטורים במייל, שכן זהו הליך שעשוי לקרות בחברות או ארגונים גדולים, אך בעל פוטנציאל למרווח טעויות רחב יחסית – יש לוודא כי העובד אכן קיבל את המכתב, שהמכתב עבר במלואו וכדומה.

במצב של מכתב פיטורים בהסכמה, עדיף להימנע מדרך זו להעברת מכתב הפיטורים, שכן כפי שצוין, המכתב יהווה בעתיד גם את המסמך המשפטי ואולי אף הוכחות והסברים על ההליך שבוצע.

במידה והמכתב לא יועבר בדרך השגרתית והמקובלת – עלולים להיפתח צירים לבעיות וחשיפות משפטיות לא רצויות בהמשך הדרך.

צרו קשר – ותהיו בראש שקט

עם ייעוץ מקדים ויצירת קשר לכל אורך תהליך אחד או יותר, תוכלו לדעת כי ההליך יתבצע בצורה החוקית וההוגנת ביותר, תוך יישום הכללים והחוקים בדיוק בהתאם לצרכים והאינטרסים של הצדדים הרלוונטיים.

כל מכתב פיטורים בהסכמה יכול וצריך לעבור בצורה מסודרת כחלק מההליך כולו, אך עם דגש רחב נקודתי, ספציפי ועמוק יותר.

כך כל מעסיק יוכל לתעד ולשמור על המסמך הזה, שמהווה בחשיבותו הגנה עכשווית ועתידית לטובת פעילות העסק ובכך להימנע מכל כאב ראש לא יעיל ולא רצוי לפעילות העסקית השוטפת.

שיתוף:
דילוג לתוכן