לשירותכם:
072-3901305
לקבלת ייעוץ משפטי, השאירו פרטים
לכל שאלה חייגו:
072-3901305

מה חוק הלנת שכר קובע באשר לעמלות, כספי פנסיה ופיצויי פיטורים

כל עובד זכאי לקבל את מלוא שכרו בזמן, וכשאין זה המצב, מכונה עיכוב שכרו הלנת שכר, והוא עלול לגרור סנקציות קשות על מעסיקו של העובד. חוק הלנת שכר קובע, ששכר מולן, כלומר השכר שמגיע לעובד לקבל תמורת ביצוע עבודתו, נכנס לתוקפו בתום 9 ימים ממועד התשלום שנקבע בין העובד והמעסיק.

בהיעדר חוזה עבודה מסודר, קובע החוק, שהתאריך בו יש לשלם את השכר בתמורה לעבודה שבוצעה, לא יאוחר מהיום האחרון של החודש, כלומר, התשלום חייב להתבצע עד ליום העשירי בחודש העוקב, אחרת ייחשב לשכר מולן.

מהם מרכיבי השכר, הנכללים בחוק הלנת שכר?

על פי החוק, מרכיבי השכר שמחוייבים בתשלום הם אלו שנכללים בשכר המוגן בחוק הלנת שכר. רכיבי התשלום שנחשבים בני הלנה כוללים את השכר עבור שעות נוספות, עבודה בשבת ובחג, דמי מחלה ועמלות, אשר בגינם ניתן לתבוע הפרשי הלנה. לעומתם, בגין החזרי נסיעות, החזרי הוצאות כמו טלפון, רכב ואש"ל, דמי הבראה ודמי הודעה מוקדמת לא ניתן לתבוע הפרשי הלנה.

מיום סיומם של יחסי העובד- מעביד, לרשות המעביד  עומדים 15 ימים לתשלום פיצויי הפיטורים של העובד. כמו כן, הפרשות שנוכו משכרו של העובד ולא הופרשו לקרן הפנסיה במועדן ייחשבו גם הן לשכר מולן.

חוק הלנת שכר

חוק ההתיישנות והזכות לתבוע הלנת שכר

לרשות כל עובד שהולן שכרו, שנה אחת לדרוש את פיצויי ההלנה, ולא ייאבד את זכותו לקבל אותם בתומה. כלומר, באם לא הגיש תביעה בגין הלנת שכר תוך שנה מהיום בו שכרו הולן, תתיישן זכותו של העובד לקבל את פיצויי ההלנה, אך זכותו לתבוע את שכרו שהולן תעמוד לזכותו במשך 7 שנים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. במידה והולן שכרו של העובד, אך שולם באיחור, תביעתו תהיה תקפה במשך 60 יום בלבד.

לסעיף ההתיישנות קיימים חריגים, אשר קובעים כי תקופת ההתיישנות על הלנת שכר יכולה להתרחב ל- 3 שנים במידה ובוצעה הלנת שכר לא פחות מ- 3 פעמים לאורך שנה רצופה אחת. סעיף זה תקף רק בעבור שכר ששולם באיחור, ולא עבור שכר שלא שולם כלל.

האם הלנה חד פעמית של שכר העובד היא עילה מספקת לתביעת פיצויי הלנת שכר?

בדרך כלל מקרה חד פעמי של אי תשלום שכר עובד במועד אינו מספיק לפסיקת פיצויי הלנה, ובמיוחד במקרים בהם המעסיק מוכיח, כי פעל בתום לב או תחת נסיבות חריגות. יחד עם זאת, כדאי לבחון כל מקרה לגופו ולהתייעץ עם עו"ד דיני עבודה, שיוכל לסייע לעובד לבחון את זכאותו לתבוע ואת גובה פיצויי הלנת השכר המגיעים לו על פי חוק. איש מקצוע, שמתמחה בדיני עבודה ידע כיצד לנתב את התביעה בחכמה ולהשיג לעובד את מירב כספו והפיצויים להם הוא זכאי.

לכל שאלה, תמיד ניתן לכתוב ולשאול את עו"ד אורנה שמריהו בפורום דיני עבודה שבאתר.

מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5
דירוג:
התרשמתם רוצים שנחזור אליכם ?

השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם: