facebook image

חישוב ימי חופשה

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

כיצד משולמים לעובד דמי חופשה, כאשר הוא מקבל שכר בסיס בתוספת עמלות מכירה? 

סעיף 10 לחוק חופשה שנתית, תש"א 1851 (להלן: "החוק"), קובע כי מעסיק ישלם לעובד בעד ימי החופשה, דמי חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל, כאשר סעיף 10 (ג) לחוק, קובע כי שכר עבודה הוא כל תמורה בכסף או שווה כסף, המשתלמת לעובד ע"י המעסיק בעד שעות העבודה הרגילות, זאת אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי שאושר לפניו זה ע"י שר העבודה.

ולכן, מסעיף זה ניתן ללמוד, כי המעסיק מחויב לשלם בעד דמי חופשה כולל תשלום גם עבור עמלות מכירה.

בפסק דין ע"ע 300048/98 עובדיה סימן נ' הסחור בע"מ, בחן ביה"ד הארצי את השאלה האם עמלות נכללות במסגרת הסכומים שיש לכלול בתשלום דמי חופשה לעובד, וביה"ד השיב בחיוב.

לפיכך, חישוב השכר לתשלום דמי חופשה, הינו השכר הרגיל של העובד, ששכר עבודתו אינו משתלם על בסיס של חודש ועל פי האמור בסעיף 10(ב)(12) לחוק הקובע: 

"שכר העבודה היומי הממוצע כפול מספר ימי החופשה; שכר העבודה השנתי הממוצע הוא הסכום היוצא מחילוק שכר רבע השנה שנדמה לחופשה למספר תשעים: היו ברבע השנה כאמור חודשי עבודה לא מלאה, ייחשב השכר היומי הממוצע לפי רבע השנה המלאה ביותר שבשנת עשר החודשים שנדמו לחופשה הנ"ל לפי בחירת העובד."

נוכח האמור לעיל , עובד המקבל את שכר עבודתו לפי שכר בסיס ועמלות מכירה, יש לחשב 3 חודשים לפי בחירת העובד לחלק ל – 90 = שכר עבודה יומי, אותו נחלק בימי החופשה להם זכאי העובד.

עובדים מדברים על חישוב ימי חופשה

* כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי בטל' – 09-7796900

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן