facebook image

הטרדה מינית במקום העבודה

הוטרדת מינית במקום העבודה? מה נחשב להטרדה מינית פסולה? איך ניתן להתגונן וכיצד יש לפעול כשהבוס גורם לך להרגיש שלא בנוח? – כשעובדת מרגישה מוטרדת על רקע מיני במקום עבודתה, מעבר להשפלה, לפגיעה ולפחד שלה, מתמלא לבה בחששות, לבטים ושאלות; ננסה להשיב בקצרה על שאלות אלה.

האם מדובר בהטרדה מינית?

כשאשה חשה מוטרדת במקום עבודתה השאלה הראשונה שעולה לה לראש היא: "האם אני קורבן להטרדה"? "האם מצב הדברים הוא בבחינת הטרדה מינית שמפניה החוק מגן עלי כעובדת"? יש לבחון באופן סובייקטיבי את תחושותיה של האשה, ולהתייחס לנסיבות המקרה.

מעבר למקרים הכוללים מגע פיזי שלא בהסכמה, פעולות פולשניות ואלימות יותר, לגביהן אין התלבטות, ישנם מקרים בהם קשה לדעת בוודאות האם מדובר בהטרדה מינית. החוק למניעת הטרדה מינית כולל גם מצבים של התנהגות בלתי הולמת.

הטרדה מינית
הטרדה מינית, צילום: שאטרסטוק

לשם סיוע בהבנת הסיטואציה בה העובדת נתונה נבחן את הדוגמאות הבאות:

הוא "רק דיבר אלי לא יפה" – האם זו הטרדה מינית?

הטרדה מינית כוללת התנהגות מילולית לא נאותה, לרבות: מחמאות על מראה הגוף והלבוש; שאלות חטטניות על מערכות יחסים, דייטים ובני זוג; התייחסות למבנה גוף ומשקל; מילים גסות ובוטות; הצעות בעלות אופי מיני, התייחסות מבזה וכדומה.

מתי מדובר ברומן "מותר", ומתי אפשר לטעון לניצול יחסי מרות?

מצב מבלבל במיוחד הוא מצב בו מתפתח רומן במקום העבודה. ישנם לא מעט מקרים בהם גבר ואשה נפגשים במקום העבודה ומתאהבים, ולא פעם הגבר בכיר מהאישה. לפי הפסיקה, בכל מקרה בו קיים קשר זוגי של עובדת עם הממונה עליה, קיים חשש להטרדה מינית.

כאשר יש יחסי מרות בין הצדדים והאשה כפופה לגבר שאחראי לתנאי עבודתה, אחראי על קידומה וכדומה, ההנחה שיחסי המרות מונעים מהאשה את היכולת להביע באופן חופשי את רצונה, ולפיכך יש כאן ניצול מרות.

יחד עם זאת, אם הממונה יוכיח שהיה קשר זוגי בהסכמה, והוא היה פומבי ונוהל לעיני כל והכפופה הסכימה באופן חופשי למערכת היחסים, ניתן לשלול את ההנחה המובנית של ניצול יחסי מרות.

אם העובדת הסכימה להצעה המינית, האם מדובר בהטרדה?

כן, אם הסכמתה נבעה מניצול יחסי מרות ומחשש שהיא או מעמדה בעבודה יפגעו בשל סירובה.

האם מדובר בהטרדה מינית כשהמטריד הוא שותף לעבודה ולא בוס?

כן. על כל הטרדה במקום העבודה יחול החוק למניעת הטרדות מיניות בעבודה, ללא קשר למעמדם של העובד והעובדת בהיררכיה של הארגון. במקרים רבים יש מצב שבו עמית לעבודה מדבר בגסות ו/או מספר בדיחות מיניות.

גם כשזה נעשה בהומור והאמירות לא מכוונות ישירות לעובדת, יש בכך משום הטרדה מינית כאשר הביטויים כוללים רמיזות מיניות ותכניהם ותכיפות אמירתם יוצרים אווירה לא נעימה במקום העבודה.

הוטרדתי מינית, מה עלי לעשות?

החוק מחייב מקום עבודה לתלות תקנון המפרט, בין היתר, את דרכי הפעולה העומדות לרשותה של קורבן להטרדה מינית. דרישה נוספת בחוק היא שבכל ארגון תהיה דמות שאחראית לטפל במצב והיא הכתובת לתלונה על הטרדה מינית.

החוק גם מפרט את ההתנהלות הנדרשת ממקום העבודה, כך: לאחר שהעובדת תתלונן לגורם הממונה (אגב, יתכן מצב בו אותה ממונה פועלת על דעת עצמה כשהיא חושדת או שהגיע אליה מידע בדבר קיומה של הטרדה) התלונה תגרור הרחקה מיידית של הנילון ממקום העבודה ובירור העניין.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעוה"ד אורנה שמריהו בטלפון 09-7796900

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן