facebook image

זכויות עובדים מפוטרים ופיטורין עקב משבר הקורונה

פיטורים הם דבר שכיח ובהחלט לא נעים. מה שכן, אם כבר קורה שפיטרו אותנו, לפחות חשוב שנדע שהפיטורים נעשו על פי החוק ובהתאם לשמירה על הזכויות שלנו. הכנו מדריך מקוצר הכולל את עיקרי הזכויות המגיעות לעובדים הנמצאים לקראת סיום של יחסי עובד מעביד.

חובת שימוע

אחת מבין זכויות העובד המשמעותיות ביותר, מוטלת על המעסיק והיא החובה לקיים שימוע לפני שהוא מפטר את העובד. במהלך השימוע, העובד יכול לומר את הטענות שלו לגבי הפיטורים הצפויים.

הודעה מוקדמת לפיטורים

המעסיק חייב לתת הודעה מוקדמת לעובד בה מצוין על הכוונה לפטר אותו. מבחינת תקופת ההודעה המוקדמת, היא תלויה ונקבעת בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה.

עובדת מפוטרת בעקבות הקורונה

אישור בכתב על תקופת העבודה

המעסיק ייתן לעובד, אישור בכתב בו מצוין תאריך תחילת העבודה ותאריך סיום העבודה. המעסיק ייתן את האישור בתוך 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד במקום העבודה. כאן נציין שמעסיק שלא נותן אישור כזה, צפוי לקבל קנס וכמו כן נדבר נחשב לעבירה פלילית לכל דבר. האישור הזה הוא מה שיאפשר לעבוד לדרוש דמי אבטלה ועל כן הוא חשוב מאוד.

פדיון חופשה שנתית

אם לעובד לא ניתנו כל ימי החופשה השנתית שלו, המעסיק ישלם לו פדיון ימי חופשה שנתית בהתאם לימים שהוא צבר. חשוב לציין שהעובד לא יקבל הטבות סוציאליות עבור הסכום שישולם לו על פדיון ימי חופשה ומדוע? כי לא מדובר על שכר העובד אלא על ימי חופשה שנתית.

הבראה

אם העובד השלים במקום העבודה שנה אחת לפחות, הרי שהוא זכאי לדמי הבראה. אגב, אם העובד היה זכאי לדמי הבראה במהלך תקופת העסקתו ולא קיבל אותם מהמעסיק, הוא יכול לתבוע ולקבל את פדיון דמי ההבראה על השנים בהן הוא לא קיבל אותם.

תשלום פיצויי פיטורים

אם העובד פוטר בתום השנה הראשונה שלו במקום העבודה, הרי שהוא זכאי לפיצויים על פי חוק. מטרת הפיצויים היא לסייע לו, עד שימצא עבודה חדשה.

פיטורים בעקבות משבר הקורונה

בעקבות משבר הקורונה, לא מעט מעסיקים נאלצו לפטר את העובדים או להוציא אותם לחופשה ללא תשלום. עובדים יכול לבחור האם לקבל את החלטת המעסיק להוציא אותם לחל"ת או לא. במידה ולא יקבלו את ההחלטה, הם יכולים להתפטר בדין מפוטרים ואז לזכות בתשלום פיצויי פיטורים.

אם מדובר על פיטורים ולא על חל"ת, אז יש גם קבוצות שמוגנות מפיטורים כמו, נשים בהריון (שעבדו מעל 6 חודשים באותו מקום עבודה). על פי חוק, לא ניתן לפגוע בתנאי העבודה שלהן או לפטר, ללא קבלת היתר מיוחד. במידה ופגעו בזכויות שלכם, מומלץ להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה.

זכויות עובדים בגין פיטורים בקורונה

בגדול, זכויות עובדים מפוטרים עקב משבר הקורונה הן, מתן הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים (אם העובדים עבדו לפחות שנה אחת במקום העבודה), תשלום פדיון ימי חופשה (אם נצברו ימי חופשה), שחרור קופות פנסיה וכו'.

5 / 5. 1

שיתוף:
דילוג לתוכן