facebook image

האם מעביד יכול לעקוב אחר העובדים באמצעות מצלמות אבטחה?

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

ישנם מקומות עבודה, אשר בהם המעסיקים נוהגים להתקין מצלמות אבטחה בכדי לתעד מקרי גניבה, אלימות ועל מנת לתעד את התנהגות עובדיהם. מדובר בפגיעה בזכות הפרטיות של העובדים ולכן, נשאלת השאלה האם מעסיק רשאי להתקין מצלמות במקום העבודה? סוגיה זו מגלמת את ההתנגשות בין שתי זכויות היסוד שהן בסיסיות וחשובות.

מצד אחד, קיימת זכות הקניין של המעסיק אשר מעוגנת בסעיף 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אשר קובעת כי אין פוגעים בקניינו של אדם.

מצד שני, זכות הפרטיות של העובד שמעוגנת בסעיף 7 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אשר קובע, כי כל אדם, זכאי לפרטיות ולצנעת חייו וכי חל איסור לכניסת רשות היחיד של האדם, שלא בהסכמתו. על פי סעיף 2{3} לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, נקבע, כי צילום אדם כשהוא ברשות יחיד ללא הסכמתו מהווה פגיעה בפרטיותו.

בעידן האח הגדול מה מידת הזכאות לפרטיות העובדים?

אמנם התקנת מצלמות אבטחה במקום עבודה הינה לגיטימית לצורך הגנה על ביטחון בית העסק וכן לצורך השמירה על תכולתו אך מטעמים של אבטחת מידע אישי רגיש במקומות עבודה מסוימים, המצלמות הן הפכו למעין כלי ניהולי לפיקוח על משמעת העובדים ואיכות השירות שהם מספקים ללקוח. אבל, יחד עם זאת, שימוש מוגזם בטכנולוגיית מעקב, אשר פוגע באופן לא מידתי בזכויות העובד ופרטיותו, חושף את המעסיק בפני סנקציות מנהליות ופליליות כאחד וכן, בחשיפה לתביעות אזרחיות, בשל הפרת חוק הגנת הפרטיות.

במסגרת טיוטת ההנחיות על צילום העובד במשרד או בכל מתחם או עמדה בה הוא שוהה למטרת ביצוע עבודתו ואינו פתוח לכניסה חופשית של הציבור, כך הנחיה זו, חלה גם על משרד משותף שהעובד חולק בו יחד עם שאר העובדים. התקנת מצלמות אבטחה קבועות במשרדו של העובד, תהיה מותרת רק על מנת להשיג תכלית שהיא בעלת חשיבות ציבורית ממשית, או שלחילופין, התועלת ממנה עבור המעסיק תעלה בצורה משמעותית על הפגיעה החמורה בפרטיות העובד וכן יש להתקין מצלמות אלה אך ורק בידיעתו ובהסכמתו של העובד.

התקנת מצלמת אבטחה במקום העבודה ללא ידיעת העובד – הינה עבירה פלילית

במשרד המשפטים, ישנה הבהרה ברורה שבה אין אף תוקף משפטי להסכמה עקרונית של העובדים לבצע צילומי סתר במשרד, על פי שיקול דעת המעסיק בלבד וללא ידיעה של העובד, לגבי כל מצלמה ומצלמה, המותקנת במרחב הפרטי בו הוא עובד.

יש להבהיר בנוסף, כי במקרה של התקנת מצלמה נסתרת שמיועדת למניעת גניבות באמצעות הלקוחות – אין הצדקה שלא לחשוף את המיקום המדויק שלה, בפני העובדים. יש לציין, כי בשנים האחרונות, חלה מודעות רבה לגבי זכויות הפרט ועובדים רבים יודעים מהי זכות הגנת הפרטיות ומה נחשב כהפרת חוק הגנת הפרטיות.

במידה וגם אתם נחשפתם להפרת הגנת פרטיותכם, והפרטיות שלכם נחשפה בעקבות התקנת מצלמות במקום עבודה שלכם שלא בהסכמתכם או שלא על פי החוק, תוכלו לפנות לעו"ד דיני עבודה אורנה שמריהו או להשאיר פרטים באתר.

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן