facebook image

זכויות עובדים בפירוק חברה – כיצד העובדים יכולים לקבל את זכויותיהם?

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

תסכימו איתנו שאף חברה לא מעוניינת להגיע להליך של פשיטת רגל. מטבע הדברים, במקרים רבים זה פשוט בלתי נמנע. גם חברה שנראית יציבה וחזקה, עשויה להכריז על פשיטת רגל בכל רגע נתון וכאשר יש הכרזה כזאת, החברה מתחילה להיקלע לעוד יותר בעיות והעובדים שלה ממהרים לעזוב אל המתחרים.

אגב, כאן אפשר להזכיר נקודה נוספת ומעניינת שגם במידה ולחברה יש איזשהו סיכוי לצאת מאותו מצב כלכלי רעוע שהיא נקלעה אליו, הרי שהדבר כבר עשוי להיות לא רלוונטי כי סביר להניח שהחברה איבדה כבר את העובדים המוכשרים שהיו לה שכבר מצאו עבודה בחברה אחרת.

זכויות עובדים בפירוק חברה

החברה הכריזה על פשיטת רגל – מה קורה עם העובדים?

במדינת ישראל, הליך של פשיטת רגל מוגדר כך: אי יכולת של הארגון או החברה לעמוד בחובות שיש לו כלפי הנושים שלו. במסגרת ההליך, על הארגון או החברה לתת את נכסיהם לנאמן. הנושים מקבלים את החלק שלהם באמצעות חלוקת הנכסים המבוצעת על ידי הנאמן.

מבחינת נושא זכויות העובד במקום העבודה ובפרט לאחר שהוכרז הליך של פשיטת רגל, העובד יהיה זכאי לקבל משכורת או מספר משכורות וכמו כן פיצויי פיטורים. למעשה, לעובד או העובדים ניתנת עדיפות על פני הנושים. כך שכאשר יש לחברה או לארגון נכסים שניתן לשלם מהם את החובות, הראשונים לקבלת התשלום יהיו העובדים.

גם כאן, העניין נראה פשוט אך בפועל הוא יכול להיות מורכב ומסובך ומדוע? כי אין שום הבטחה לעובדים שהם אכן יקבלו את הזכויות המגיעות להם מהמעסיק. במקרים מסוימים, המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף שישלם לעובדים את המשכורות והפיצויים המגיעים להם.

הגשת תביעה לביטוח לאומי

על מנת להגיש תביעה לקבלת זכויות עובדים בפירוק חברה, יש צורך בצו פירוק של החברה. צו זה ניתן על ידי בית המשפט המחוזי. במצב בו אין עדיין צו פירוק, אז על כל העובדים להתאגד ולהגיש בקשה למתן צו פירוק כנגד החברה. מדובר על תהליך שמאוד מומלץ לעשות אותו באמצעות עורך דין המטפל בדיני עבודה.

את התביעה יש להגיש לסניף ביטוח לאומי בעיר מגוריכם. יש לצרף לתביעה זו מסמכים כמו, חוזה עבודה, טופס 106, פסק דין של בית הדין לעבודה, שלושה תלושי שכר אחרונים ומסמכים הקשורים לגובה פיצויי הפיטורים המגיע לכם.

כאשר התביעה מגיעה לביטוח הלאומי, היא יכולה להיות מאושרת או להידחות. ניתן להגיש ערעור על ההחלטה. במידה והתביעה אושרה, הכסף יועבר לחשבונות הבנק של העובדים.

במקרה ולא שולם שכר במשך מספר חודשים, אז העובדים זכאים גם לקבל אותו. התשלום יהיה בהתאם להיקף המשרה שלהם ומעל שכר המינימום הקבוע בחוק.

מרכיבי השכר מביטוח לאומי יכללו שכר בסיס, דמי נסיעות, מענקים, עמלות ופרמיה, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, שעות נוספות וכו'. מרכיבים אלו לא יכללו החזר הוצאות רכב, הוצאות טלפון, פדיון ימי מחלה ואש"ל.

מרכיב נוסף שהעובד יקבל עליו תשלום מהביטוח הלאומי קשור לפיצויי פיטורים לעובד שלא היה מבוטח. הביטוח הלאומי ישלם פיצויים בגובה הנדרש המגיע לעובד.

לקריאת מאמר נוסף בנושא המדבר על פירוק חברה על ידי עובדים.

0 / 5. 0

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן