facebook image

האם דיווח על עובד שחלה בנגיף הקורונה מהווה פגיעה בפרטיות העובד?

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), קובע שכן, מעסיק רשאי למסור דיווח על עובד שחלה בנגיף הקורונה.

סעיף 18(2)(ב) לחוק קובע כי במקרה בו פגיעה בפרטיותו של אדם נעשתה בתום לב ובנסיבות בהן הייתה על הפוגע "חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה" יהיה אותו פוגע מוגן מפני הסנקציות בחוק.

בנוסף, סעיף 18 (3) לחוק קובע כי הגנה זו תעמוד במידה והפגיעה היתה בשל עניין ציבורי המצדיק את הפגיעה. 

הוראות החוק

היות והידבקות עובד בנגיף הקורונה הינה מדבקת ויכולה להדביק כל אדם שהיה בקרבת החולה, ועל מנת למנוע הידבקויות נוספות, הדיווח יכול ויעמוד בהוראות החוק היות ועל המעסיק החובה המוסרית, החברתית והמקצועית להגן על עובדיו ולמנוע הידבקויות נוספות.

יחד עם זאת, על המעסיק לשמור על כבודו של העובד ולדווח רק על המידע הרלוונטי ולא להעביר מידע שאינו הכרחי. כגון: מידע אישי ופרטים על העובד, יש לבחון האם ניתן רק לציין כי שהה עובד חולה קורונה במקום אם המידע יסיק מבלי לאזכר את פרטי העובד החולה.

נגיף הקורונה וזכויות העובד במשרד

0 / 5. 0

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן